Puchar Polski w Showdown 2023 – VI Memoriał Michała Wrzesińskiego Świdnik, 5-9.10.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Puchar Polski w Showdown 2023 – VI Memoriał Michała Wrzesińskiego Świdnik, 5-9.10.2023

Ostatnia modyfikacja: 21 września 2023
schowdown

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Puchar Polski w Showdown 2023 – VI Memoriał Michała Wrzesińskiego
Świdnik, 5-9.10.2023

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin PP
System rozgrywek

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Tylko Dla Mistrzów 2023” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.   

Koordynator zawodów: Sebastian Michailidis, telefon: 665 196 985, mail: michailidis1988@gmail.com

Sędzia główny zawodów: Szymon Borkowski

Cel:

 • Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku;
 • Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
 • Popieranie sportowego współzawodnictwa;
 • Upamiętnienie Michała Wrzesińskiego – trenera, sędziego, propagatora Showdown w Polsce;
 • Wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski w Showdown 2023 – VI Memoriału Michała Wrzesińskiego.

Termin i miejsce:

5-9.10-2023, Hotel Kaprys, Świdnik, ul. E. Orzeszkowej 1

Uczestnictwo:

 • Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia „CROSS”;
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • Do turnieju zostanie zakwalifikowanych 16 kobiet i 16 mężczyzn;
 • Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy „CROSS” prowadzący aktywną sekcję Showdown (zasady przydziału miejsc Klubom określa Regulamin Pucharu Polski w punkcie 2., podpunkt 2.4.);
 • Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA;
 • Proszę o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Pucharu Polski. Zgłoszenie się na Turniej oznacza jego znajomość i akceptację.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „CROSS” posiadających aktywną sekcję Showdown;
 • Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego do dnia 29 września 2023 (piątek) do godziny 15:00, wysyłając na adres e-mail: michailidis1988@gmail.com;
 • Jeżeli któryś ze startujących zawodników dotychczas nie brał udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie „CROSS” lub posiada nowe orzeczenie, zobowiązany jest przywieźć na zawody jego kopię;
 • Zawodnicy, którzy nie przywiozą kopii swojego orzeczenia nie zostaną dopuszczeni do gry;
 • Proszę o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wpisowe:

 • Opłata startowa wynosi 120 zł dla zawodników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników (ilość opiekunów/przewodników ograniczona. W przypadku zgłoszenia większej ilości, pierwszeństwo mają przewodnicy osób całkowicie niewidomych oraz opiekunowie osób niepełnoletnich);
 • Uczniowie do 18 roku życia zwolnieni są z opłaty startowej;
 • Dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia opłata startowa wynosi 60 zł;
 • Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr:

 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. (należy okazać dowód wpłaty) lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:

 • W trakcie turnieju obowiązuje Regulamin Pucharu Polski w Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia „CROSS”;
 • W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;
 • System rozgrywek zostanie przesłany mailem do zainteresowanych Klubów przed rozpoczęciem Turnieju.

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 6 października (piątek) po śniadaniu.

Ze sportowymi pozdrowieniami,

Koordynator: Sebastian Michailidis