Władze Stowarzyszenia - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Władze Stowarzyszenia


Władze Stowarzyszenia dbają o rozwój i wspierają sekcje sportowe działające w poszczególnych jednostkach terytorialnych (klubach).

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

  • Krajowy Sejmik Stowarzyszenia
  • Rada Krajowa
  • Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
  • Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.

Ostatni Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy odbył się 28.11.2023 roku w Sękocinie Starym k/Warszawy.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Prezydium Rady Krajowej Stowarzyszenia „Cross”:

Mirynowski Mirosław – Prezes
Plichta Józef - Wiceprezes
Staliś Joanna  – Wiceprezes
Dzitkowski Adam – Sekretarz Generalny
Gasiul Andrzej – Członek Prezydium
Hanus Jerzy – Członek Prezydium
Harkowski Krzysztof - Członek Prezydium

Członkowie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Cross”:

Andrejko Jerzy
Łuc Wojciech
Madaliński Michał
Michailidis Sebastian
Morgiewicz Wacław
Puchacz Wojciech
Stefański Piotr
Tomaszewska Renata

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Cross”:

Maźniak Jolanta - Przewodnicząca
Żelazowska Klaudia - Wiceprzewodnicząca
Jarząb Daniel - Sekretarz
Maksymiuk David
Hudziec Władysław
Kurek Halina
Nowak Grzegorz

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia „Cross”:

Maksymowicz Janina - Przewodnicząca
Rogacka Jadwiga - Wiceprzewodnicząca
Krajewska Krystyna - Sekretarz
Juźko Józefa
Leśkiewicz Barbara
Nowak Grzegorz
Orzechowska Katarzyna
Pleśniak Marcin
Ruda Leokadia