Projekt „Wspólny start 2022” - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Projekt „Wspólny start 2022”

--- ZADANIE ZREALIZOWANE ---

 

Projekt „Wspólny start 2022”

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. realizowało projekt „Wspólny start 2022”. Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

 

Celem realizacji zadania „Wspólny start 2022” było wspieranie aktywności osób niewidomych i słabowidzących poprzez umożliwienie grupie 1241 osób niepełnosprawnych wzrokowo uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w trakcie 60 ogólnopolskich zawodów sportowych, w tym imprez rangi MP oraz PP.

 

W ramach projektu „Wspólny start 2022” Stowarzyszenie "Cross" zorganizowało 59 z 60 zaplanowanych ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 12 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: szachach, warcabach, trójboju, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, biegach długodystansowych, biegach narciarskich, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking.

Wśród tych imprez znalazły się imprezy rangi MP (28 imprez indywidualnych i drużynowych), PP (6 imprez) jak również turniejów ogólnopolskich, w tym eliminacji do MP.

 

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Wspólny start 2022” skierowane były bezpośrednio do grupy 1204 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (1116 osób dorosłych i 88 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania były osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja była prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom został zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

 

W imprezach brali udział członkowie kadr narodowych w sportach osób niepełnosprawnych, jednak ich udział nie przekroczył 10% ogółu beneficjentów, zgodnie z zasadami konkursu.

 

Wniosek obejmował działania w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku. Realizacja projektu objęła tym samym okres 12 miesięcy i składała się z następujących działań: powołanie zespołu roboczego, wybór terminów i miejsca organizacji imprez, promocja projektu, nabór uczestników, zorganizowanie ogólnopolskich imprez sportowych, podsumowanie merytoryczne i finansowe projektu, przeprowadzenie audytu oraz rozliczenie projektu.

 

W ramach projektu „Wspólny start 2022” Stowarzyszenie "Cross" zorganizowało 59 z 60 zaplanowanych ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Wartością dodaną przedsięwzięcia było stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

 

--- ZADANIE ZREALIZOWANE ---

 

OGŁOSZENIE O PROJEKCIE

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt „Wspólny start 2022”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

 

Celem realizacji zadania „Wspólny start 2022” jest wspieranie aktywności osób niewidomych i słabowidzących poprzez umożliwienie grupie 1241 osób niepełnosprawnych wzrokowo uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w trakcie 60 ogólnopolskich zawodów sportowych, w tym imprez rangi MP oraz PP.

 

W ramach projektu „Wspólny start 2022” Stowarzyszenie "Cross" planuje zorganizować 60 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 12 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów

wzroku: szachach, warcabach, trójboju, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, biegach długodystansowych, biegach narciarskich, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking.

Wśród tych imprez znajdą się imprezy rangi MP, DMP, PP jak również turniejów ogólnopolskich, w tym eliminacji do MP.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Wspólny start 2022” skierowane będą bezpośrednio do grupy 1241 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (1150 osób dorosłych i 91 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania będą osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

 

W efekcie realizacji projektu każdy z uczestników weźmie udział w imprezie sportowej, w trakcie której będzie miał możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych rozgrywkach sportowych i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.

 Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!

plakat_fundusz_celowy