Wspólny start 2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Wspólny start 2023

Projekt „Wspólny start 2023”

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. realizuje projekt „Wspólny start 2023”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”.

 

Celem realizacji zadania „Wspólny start 2023” jest wspieranie aktywności osób niewidomych i słabowidzących poprzez umożliwienie grupie 365 osób z niepełnosprawnością wzroku uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w trakcie 25 ogólnopolskich zawodów sportowych organizowanych w 8 dyscyplinach sportu.

 

W ramach projektu „Wspólny start 2023” Stowarzyszenie "Cross" planuje zorganizować 25 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 8 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: biegach długodystansowych, chodzie sportowym, szachach, warcabach, brydżu sportowym, kręglach, bowlingu i showdown.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Wspólny start 2023” skierowane będą bezpośrednio do grupy 365 beneficjentów - dorosłych osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku.  Beneficjentami zadania będą osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

 

W efekcie realizacji projektu każdy z uczestników weźmie udział w imprezie sportowej, w trakcie której będzie miał możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych rozgrywkach sportowych i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością.

Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla grupy osób realnie zagrożonej marginalizacją

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!