Tylko dla Mistrzów 2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Tylko dla Mistrzów 2023

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. realizuje projekt „Tylko dla mistrzów 2023”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”.

 

Celem realizacji zadania „Tylko dla Mistrzów 2023” jest wspieranie aktywności osób niewidomych i słabowidzących poprzez umożliwienie grupie kilkuset osób z niepełnosprawnością wzroku uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w trakcie 40 ogólnopolskich zawodów sportowych - imprez rangi Mistrzostw Polski (indywidualnych i drużynowych) oraz Pucharu Polski.

 

W ramach projektu Tylko dla Mistrzów 2023 Stowarzyszenie Cross planuje zorganizować 40 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 9 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku: warcabach, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, biegach długodystansowych, biegach narciarskich, kręglach, bowlingu oraz nordic walking.

Wśród tych imprez znajdą się imprezy rangi: MP (22 imprezy), DMP (5 imprez), PP (8 imprez) jak również eliminacji do MP (5 imprez).

 

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu Tylko dla Mistrzów 2023 skierowane będą bezpośrednio do grupy 502 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (442 osób dorosłych i 60 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania będą osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

 

W efekcie realizacji projektu każdy z uczestników weźmie udział w imprezie sportowej, w trakcie której będzie miał możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych rozgrywkach sportowych i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!

plakat projektu