Tylko dla Mistrzów 2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Tylko dla Mistrzów 2023

--- ZADANIE ZREALIZOWANE ---

Projekt „Tylko dla mistrzów 2023”

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 stycznia 2024 r. realizowało projekt „Tylko dla mistrzów 2023”. Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”.

 

Celem realizacji zadania „Tylko dla Mistrzów 2023” było wspieranie aktywności osób niewidomych i słabowidzących poprzez umożliwienie grupie kilkuset osób z niepełnosprawnością wzroku uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w trakcie 40 ogólnopolskich zawodów sportowych - imprez rangi Mistrzostw Polski (indywidualnych i drużynowych) oraz Pucharu Polski.

 

W ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2023” Stowarzyszenie „Cross” zorganizowało 39 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 9 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku: warcabach, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, biegach długodystansowych, biegach narciarskich, kręglach, bowlingu oraz nordic walking.

Wśród tych imprez znalazły się imprezy rangi: MP (22 imprezy), DMP (5 imprez), PP (7 imprez) jak również eliminacji do MP (5 imprez).

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu Tylko dla Mistrzów 2023 skierowane były bezpośrednio do grupy 494 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (436 osób dorosłych i 58 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania były osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja na poszczególne imprezy sportowe była prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom zapewniono równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

W imprezach brali udział członkowie kadr narodowych w sportach osób niepełnosprawnych, jednak ich udział nie przekroczył 10% ogółu beneficjentów, zgodnie z zasadami konkursu.

 

Realizacja zadania objęła okres 13 miesięcy, od 01.01.2023 do 31.01.2024 roku i składała się z następujących działań: powołanie zespołu roboczego, wybór terminów i miejsca organizacji imprez, promocja projektu, nabór uczestników, zorganizowanie ogólnopolskich imprez sportowych, podsumowanie merytoryczne i finansowe projektu, przeprowadzenie audytu oraz rozliczenie projektu.

Stowarzyszenie zrealizowano wszystkie zaplanowane działania: na początku 2023 roku powołano zespół roboczy (w składzie: koordynator, pracownik administracyjny i księgowy), i ustalono terminy i miejsca organizacji imprez. W przypadku, gdy koszt usługi wyżywienia i zakwaterowania uczestników i personelu podczas danej imprezy sportowej przekraczał wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, wybór wykonawcy usługi był dokonywany zgodnie z zasadą konkurencyjności i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z 30-letniego doświadczenia Stowarzyszenia "Cross" w dziedzinie organizacji imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących wynika, że optymalną formą rozgrywek są zawody 3-4dniowe, przeprowadzane w weekendy. Taka formuła umożliwia uczestnictwo najszerszej grupie zawodników, ponieważ udział w zawodach weekendowych nie koliduje z ewentualnymi obowiązkami zawodowymi zarówno samych zawodników jak też ich przewodników.

W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie promowało aktywność osób niewidomych i słabowidzących w sporcie poprzez informowanie o organizowanych imprezach sportowych na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w ogólnopolskim miesięczniku "Cross". Relacje z przebiegu niektórych imprez sportowych ukazywały się w mediach lokalnych.

W efekcie realizacji projektu każdy z uczestników wziął udział w imprezie sportowej, w trakcie której miał możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych rozgrywkach sportowych i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością.

W trakcie realizacji projektu wykorzystywany był specjalistyczny sprzęt sportowy (m.in.: obrajlowane, warcabnice, karty do gry, mówiące zegary, profesjonalne stoły do showdown itp.) pozwalający efektywnie i bezpiecznie przeprowadzić rozgrywki sportowe w wymienionych wcześniej dyscyplinach.

Na etapie podsumowania zadania dokonana została ocena realizacji poszczególnych jego faz oraz całości projektu pod względem merytorycznym i finansowym. Na zakończenie realizacji projektu zespół roboczy przygotował sprawozdanie merytoryczne i finansowe i przeprowadzony został obowiązkowy audyt zewnętrzny.

Szczegółowy wykaz przeprowadzonych imprez przedstawia tabela:

LP

NAZWA IMPREZY

1

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w narciarstwie biegowym - Kościelisko, 17-20.02.2023

2

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu - Opole, 15-19.03.2023

3

Półfinał Mistrzostw Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach - Krynica Zdrój, 25.03-02.04.2023

4

Półfinał Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglach - Gostyń, 30.03-02.04.2023

5

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown - Sękocin Stary, 13-17.04.2023

6

Półfinał Mistrzostw Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w warcabach - Wilkasy, 15-23.04.2023

7

Finał Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglach - Tarnowo Podgórne, 19-23.04.2023

8

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w maratonie, Kraków, 22-24.04.2023

9

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegu na 5km, Łapy, 28-30.04.2023

10

Deblowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown - Boguszów-Gorce, 11-15.05.2023

11

Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w warcabach - Pogorzelica, 18-26.05.2023

12

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu - MAXY - Ustka, 22-26.05.2023

13

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu - Ustka, 26-31.05.2023

14

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegu na 15km, Mińsk Mazowiecki, 27-29.05.2023

15

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking - RUNDA 1 - Blachownia, 3-5.06.2023

16

Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu - Duszniki Zdrój, 16-20.06.2023

17

Finał Mistrzostw Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w warcabach - Sękocin Stary, 17-29.06.2023

18

Finał Mistrzostw Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w warcabach - Sękocin Stary, 17-29.06.2023

19

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu - Opole, 10-13.08.2023

20

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking - RUNDA 2 - Bełchatów, 25-27.08.2023

21

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegach przełajowych - Szklarska Poręba, 30.08-01.09.2023

22

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegach górskich - Szklarska Poręba, 1-4.09.2023

23

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking - Janików, 1-4.09.2023

24

Półfinał Mistrzostw Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w showdown - Świdnik, 7-11.09.2023

25

Półfinał Mistrzostw Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w showdown - Świdnik, 14-18.09.2023

26

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglach - Puck, 27.09-01.10.2023

27

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w biegu na 10 km - Bydgoszcz, 28.09-01.10.2023

28

Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w warcabach - Jastrzębia Góra, 2-10.10.2023

29

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w showdown - Świdnik, 5-9.10.2023

30

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking - Bydgoszcz, 6-9.10.2023

31

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w półmaratonie, Kraków, 7-9.10.2023

32

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu - MIKSTY - Ustka, 9-13.10.2023

33

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu - IMPY - Ustka, 13-17.10.2023

34

Mistrzostwa Polski Osób Całkowicie Niewidomych w warcabach - Duszniki Zdrój, 13-21.10.2023

35

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w tenisie stołowym dźwiękowym - Poznań, 20-22.10.2023

36

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w warcabach - Ustka, 3-13.11.2023

37

Finał Mistrzostw Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w showdown - Świdnik, 9-13.11.2023

38

Finał Mistrzostw Polski Mężczyzn Niewidomych i Słabowidzących w showdown - Świdnik, 9-13.11.2023

39

Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w brydżu - Sękocin Stary, 30.12.2023-03.01.2024

W ocenie Stowarzyszenia „Cross” cel projektu został osiągnięty w wymiarze określonym we wniosku mimo, że jedna z zaplanowanych imprez (Puchar Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking - RUNDA 3) nie została przeprowadzona. Ze względów logistycznych nie było potrzeby rozegrania oddzielnej imprezy sportowej, kończącej cykl rozgrywek (3 zawody) o PP w nardic walking. Do klasyfikacji końcowej wliczono wyniki uzyskane przez beneficjentów podczas DMP w nordic walking, rozegranych we wrześniu w Janikowie.

W ramach projektu „Tylko dla Mistrzów 2023” Stowarzyszenie "Cross" zorganizowało 39 z 40 zaplanowanych ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 9 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: warcabach, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, biegach długodystansowych, biegach narciarskich, kręglach, bowlingu oraz nordic walking.

Wśród tych imprez znalazły się imprezy rangi MP (27 imprez indywidualnych i drużynowych), PP (7 imprez) jak również eliminacji do MP (5 imprez).

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu skierowane były bezpośrednio do grupy 494 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (436 osób dorosłych i 58 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania były osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw.

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału były sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.

 --- ZADANIE ZREALIZOWANE ---

 

KOMUNIKAT O PROJEKCIE

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. realizuje projekt „Tylko dla mistrzów 2023”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”.

 

Celem realizacji zadania „Tylko dla Mistrzów 2023” jest wspieranie aktywności osób niewidomych i słabowidzących poprzez umożliwienie grupie kilkuset osób z niepełnosprawnością wzroku uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w trakcie 40 ogólnopolskich zawodów sportowych - imprez rangi Mistrzostw Polski (indywidualnych i drużynowych) oraz Pucharu Polski.

 

W ramach projektu Tylko dla Mistrzów 2023 Stowarzyszenie Cross planuje zorganizować 40 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 9 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku: warcabach, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, biegach długodystansowych, biegach narciarskich, kręglach, bowlingu oraz nordic walking.

Wśród tych imprez znajdą się imprezy rangi: MP (22 imprezy), DMP (5 imprez), PP (8 imprez) jak również eliminacji do MP (5 imprez).

 

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu Tylko dla Mistrzów 2023 skierowane będą bezpośrednio do grupy 502 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (442 osób dorosłych i 60 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania będą osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

 

W efekcie realizacji projektu każdy z uczestników weźmie udział w imprezie sportowej, w trakcie której będzie miał możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych rozgrywkach sportowych i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!

plakat projektu