Informacja o dofinansowaniu zadań z PFRON - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Informacja o dofinansowaniu zadań z PFRON

 
DOFINaANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 
DOFINANSOWANIE
2 684 934,80 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
3 690 214,80 zł
 
PROJEKT „KROK NAPRZÓD 2021”
PROJEKT „SMARTFON BEZ TAJEMNIC 2021”
PROJEKT „WSPÓLNY START 2021”