Opis dyscypliny - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Opis dyscypliny

TENIS STOŁOWY DŹWIĘKOWY

W październiku 2011 roku na lekcji wychowania fizycznego uczniowie zapoznali się z nowo tworzoną dyscypliną sportu, jaką jest tenis stołowy dźwiękowy. Twórcą pomysłu jest wieloletni pedagog SOSWDN, nauczyciel wychowania fizycznego i rehabilitant Leszek Szmaj. Nowa gra od razu wzbudziła wielkie zainteresowanie uczniów i przyjęta została z dużą aprobatą. Szybko okazało się, że oprócz radości daje także możliwość współzawodnictwa i walki sportowej. W skrócie polega to na podawaniu piłeczki za pomocą rąk, ale w taki sposób, aby ta odbiła się minimum dwukrotnie na polu podającego i nie została złapana przez przeciwnika. Gra ma sprawiać przyjemność, ale też posiada cechy nawiązujące i wspomagajace realizacje celów terapeutycznych, jakie stawiamy naszych uczniom w ramach form i metod rewalidacji. Można by powiedzieć, że stanowi ona w dużym stopniu rodzaj terapii przez sport . Główną zaletą gry jest to, że aktywizuje ruchowo i wdraża do rywalizacji sportowej uczniów, którzy są całkowicie lub częściowo zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego. Jej uczestnikami mogą być również osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo(poruszające się na wózkach). Uczestnictwo w grze daje możliwość rywalizacji indywidualnej, deblowej i drużynowej(bez względu na wiek i płeć). Grać może praktycznie każdy, bo obciążenia fizyczne nie są duże. W tym przypadku najważniejsze jest jednak to, że każdy ma równe szanse. Ten sport nikogo nie faworyzuje. Osoby niewidome nie stoją na straconej pozycji w konfrontacji z osobami widzącymi. W tej dyscyplinie każdy może osiagnąć sukces sportowy. grupa niewidomych i słabowidzących uczniów ma okazję poczuć, co to prawdziwy sport i prawdziwa rywalizacja. Dla wielu z nich ta odmiana tenisa stołowego stała się też pasją, którą mogą systematycznie rozwijać. Ci najlepsi, dzięki ciężkiej pracy i treningom potrafią stworzyć niesamowicie emocjonujace i ciekawe widowiska. Poziom niektórych spotkań potrafi być bardzo wysoki. Sędziowie nie zawsze są w stanie wychwycić ile razy piłeczka odbiła się od powierzchni stołu dlatego korzystają z pomocy specjalnego elektronicznego urządzenia audio-optycznego, które wykorzystuje wiązkę lasera przebiegajacą nad środkiem stołu . Każdy zawodnik ma też swoją technikę. Niektórzy podkręcają piłeczkę, inni ją pstrykają. Gra jest wyjątkowo dynamiczna.

Zainteresowanie Tenisem Stołowym  Dźwiękowym od samego początku było duże. 

Stąd też stając naprzeciw potrzebom Leszek Szmaj organizował szkolenia instruktorskie, 22 nauczycieli w Polsce ukończyło szkolenie I-go stopnia dla Instruktorów Tenisa Stołowego Dźwiękowego i zapoznało się z:

  • zasadami gry w Tenisa Stołowego Dźwiękowego
  • zasadami sędziowania
  • niezbędnym sprzętem potrzebnym do organizacji zawodów
  • metodyką treningu i przygotowania zawodników do zawodów

Brali w nich udział nauczyciele z Łodzi, Krakowa, Dąbrowy Górniczej, Bydgoszczy, Wrocławia,Chorzowa, Gliwic i Owińsk. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia, uzyskali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metodyki nauczania, sędziowania i organizowania zawodów. Współpraca miedzy nauczycielami i wspólna pasja do Tenisa Stołowego Dźwiękowego doprowadziła w 2013r. do zorganizowania przez łódzki Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pierwszych zawodów w Tenisie Stołowym Dźwiękowym w których wzięli udział uczniowie z kilku Ośrodków w Polsce.

Warto również wspomnieć, że zastosowanie gry zostało pozytywnie ocenione przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne z terenów centralnej i zachodniej Polski oraz Zakład Metodyki Wychowania w Poznaniu.

Mimo różnych prób dostosowania gry tenisa stołowego dla osób niewidomych i niedowidzących właśnie ta dzięki swojej specyfice wydaje się być najodpowiedniejszą biorąc pod uwagę wszelkie trudności z jakimi borykają się uczniowie.

Obecnie od 2013r. odbywają się regularnie Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Ośrodków w których każdorazowo uczestniczy ok. 50 zawodników zdobywając laury w kategorii : indywidualnej, deblu i drużynówce.

Od dwóch lat w Katedrze Adaptowanej Aktywności na AWF-ie w Poznaniu ponad 50 studentów uczestniczy w zajęciach, na których zapoznają się z nową dyscypliną jaką jest Tenis Stołowy Dźwiękowy.

W listopadzie 2017 roku Tenis Stołowy Dźwiękowy był tematem warsztatów w ramach

V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej zorganizowanej przez poznańską AWF.

Gra prezentowana jest w wielu Ośrodkach i szkołach w Polsce oraz parokrotnie w Czechach i na Słowacji. Przepisy gry w Tenisa Stołowego Dźwiękowego zostały przetłumaczone na język angielski, serbski, czeski, hiszpański oraz wersję j.polskiego w brajlu.

 

 

Przydatne linki:

 

http://sport.tvp.pl/24144387/pelnosprawni-tenis-stolowy-dzwiekowy-dla-niewidomych

http://sport.tvp.pl/27438596/mistrzostwa-polski-w-tenisie-stolowym-dzwiekowym

http://epoznan.pl/news-news-43685

http://poznan.tvp.pl/34649782/31102017

http://powiat.poznan.pl/dwa-zlote-medale-owinsk/

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/graja-w-absolutnej-ciszy