Krok naprzód 2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Krok naprzód 2023

Projekt „Krok naprzód 2023" - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. realizuje projekt „Krok naprzód 2023 (…)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”.

 

Strategicznym celem realizacji projektu „Krok naprzód 2023” jest zwiększenie samodzielności 320 osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu sportu.

 

Szkolenia będą prowadzone w dziesięciu dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: kręglach klasycznych, bowlingu, szachach, warcabach, showdown, nordic walking, narciarstwie, wioślarstwie, biegach i brydżu sportowym.

W wyniku realizacji zadania zostanie zorganizowanych 10 szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, po jednym w każdej z w/w dyscyplin sportu.

Każde z 10 szkoleń dla osób niepełnosprawnych będzie się składało z dwóch części: szkolenia teoretycznego (realizowanego w wymiarze 13 godzin) i praktycznego (w wymiarze 91 godzin) w konkretnej dyscyplinie sportu. W każdym szkoleniu weźmie udział łącznie średnio po 44 osoby, w tym: 32 beneficjentów, 4 wykładowców - instruktorów sportu i średnio po 8 asystentów - przewodników dla osób niewidomych i słabowidzących.

Uczestnicząc w szkoleniu każdy z beneficjentów otrzyma łącznie 104 godziny wsparcia.

Na zakończenie każdego szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin.

Metody przekazywania wiedzy będą dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku.

Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku, przygotowanie ich do pracy społecznej w swoich środowiskach lokalnych (klubach sportowych, stowarzyszeniach, ośrodkach szkolno-wychowawczych itp.).

Szkolenie pozwoli podwyższyć kwalifikacje zawodowe inwalidów wzroku, by bardziej efektywnie mogli pomagać innym niewidomym w rozwijaniu ich zainteresowań sportowych.

 

Planowane terminy i miejsca organizacji poszczególnych szkoleń są następujące:

  1. szkolenie z zakresu brydża - Ustka, 8-22.05.2023r.;
  2. szkolenie z zakresu nordic walking – Międzywodzie, 13-27.05.2023 r.;
  3. szkolenie z zakresu warcabów – Ustka, 31.05-14.06.2023 r.;
  4. szkolenie z zakresu bowlingu – Zakopane, 11-25.06.2023 r.;
  5. szkolenie z zakresu biegów – Boguszów-Gorce, 23.06-07.07.2023 r.;
  6. szkolenie z zakresu showdown – Sękocin Stary, 2-16.07.2023 r.;
  7. szkolenie z zakresu warcabów – Suwałki, 2-16.08.2023 r.;
  8. szkolenie z zakresu szachów – Wągrowiec, 20.08-03.09.2023 r.;
  9. szkolaenei z zakresu kręgli – Puck, 27.08-10.09.2023 r.;
  10. szkolenie z zakresu wioślarstwa – Ustka, 14-28.10.2023 r.

 

Na dzień 31 lipca 2023 roku Stowarzyszenie „Cross” przeprowadziło 6 szkoleń.

 

Szczegółowe informacje o projekcie i poszczególnych szkoleniach są publikowane w dziale aktualności na stronie internetowej Stowarzyszenia „Cross” oraz na profilu organizacji na Facebook’u.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach!