Projekt „Smartfon bez tajemnic” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Projekt „Smartfon bez tajemnic” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2019 r. realizowało projekt „Smartfon bez tajemnic” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera.

Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.

Projekt realizowany był poprzez organizację szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących z obsługi smartfonu i współpracy telefonu z komputerem.

Projekt miał charakter ogólnopolski, wzięli w nim udział beneficjenci z co najmniej czterech województw. Rekrutacja prowadzona była w skali całego kraju.

Projekt odbywał się w formie 3 cykli szkoleniowych, każdy składający się z czterech tygodniowych skoszarowanych zjazdów z obsługi smartfonu. W każdym cyklu wzięło udział po 20 osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku. Tym samym w całym projekcie wzięło udział 60 beneficjentów.

Każdy z nich otrzymał 156 godzin wsparcia, w tym 144 godziny wsparcia grupowego i 12 godzin wsparcia indywidualnego. W trakcie zajęć indywidualnych, przy współpracy z wykładowcą, beneficjenci stworzyli IPD.

Szkolenie zakończyło się egzaminem i po jego zdaniu uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Forma prowadzenia zajęć dostosowana była do możliwości uczestników: oprócz smartfonów beneficjentów wykorzystywany był specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących, będące własnością Stowarzyszenia "Cross".

Wiedza przekazana podczas szkolenia pozwoli beneficjentom na rozwinięcie nowych umiejętności w zakresie obsługi smartfonu i korzystania z niezliczonych funkcji oferowanych przez to urządzenie, we współpracy z komputerem i podniesienie umiejętności osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku w komunikowaniu się, w dostępie do informacji, a tym samym na zwiększenie samodzielności tej grupy społecznej.

Stowarzyszenie „Cross” ma zasięg ogólnopolski, toteż proces rekrutacji prowadzony był na terenie całego kraju. Wnioskodawca zapewnił równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom ze wszystkich województw.

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń wraz ze szczegółową informacją o zjazdach i dokumentacją zgłoszeniową były sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Aktualności”.

Terminy realizacji poszczególnych zjazdów prezentuje poniższa tabela:

LP

TERMIN i MIEJSCE

1

Cykl nr I - zjazd nr 1, Sękocin Stary, 28.04-05.05.2018

2

Cykl nr I - zjazd nr 2, Sękocin Stary, 16.06-23.06.2018

3

Cykl nr I - zjazd nr 3, Sękocin Stary, 14-21.07.2018

4

Cykl nr I - zjazd nr 4, Sękocin Stary, 4-11.08.2018

5

Cykl nr II - zjazd nr 1, Sękocin Stary, 22-29.09.2018

6

Cykl nr II - zjazd nr 2, Sękocin Stary, 20-27.10.2018

7

Cykl nr II - zjazd nr 3, Sękocin Stary, 10-17.11.2018

8

Cykl nr II - zjazd nr 4, Sękocin Stary, 15-22.12.2018

9

Cykl nr III - zjazd nr 1, Sękocin Stary, 19-26.01.2019

10

Cykl nr III - zjazd nr 2, Sękocin Stary, 2-9.02.2019

11

Cykl nr III - zjazd nr 3, Sękocin Stary, 16-23.02.2019

12

Cykl nr III - zjazd nr 4, Sękocin Stary, 2-9.03.2019