Baner

Projekt „Smartfon bez tajemnic” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2019 r. realizuje projekt „Smartfon bez tajemnic” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.

Projekt realizowany będzie poprzez organizację szkoleń dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących z obsługi smartfonu i współpracy telefonu z komputerem.

Projekt ma charakter ogólnopolski, wezmą w nim udział beneficjenci z co najmniej czterech województw. Rekrutacja prowadzona będzie w skali całego kraju.

Projekt odbywać się będzie w formie 3 cykli szkoleniowych, każdy składający się z czterech tygodniowych skoszarowanych zjazdów z obsługi smartfonu. W każdym cyklu weźmie udział po 20 osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku. Tym samym w całym projekcie weźmie udział 60 beneficjentów.

Każdy z nich otrzyma 156 godzin wsparcia, w tym 144 godziny wsparcia grupowego i 12 godzin wsparcia indywidualnego. W trakcie zajęć indywidualnych, przy współpracy z wykładowcą, beneficjenci stworzą IPD.

Szkolenie zakończy się egzaminem i po jego zdaniu uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Forma prowadzenia zajęć dostosowana będzie do możliwości uczestników: oprócz smartfonów beneficjentów wykorzystany będzie specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących, będące własnością Stowarzyszenia "Cross".

Wiedza przekazana podczas szkolenia pozwoli beneficjentom na rozwinięcie nowych umiejętności w zakresie obsługi smartfonu i korzystania z niezliczonych funkcji oferowanych przez to urządzenie, we współpracy z komputerem i podniesienie umiejętności osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku w komunikowaniu się, w dostępie do informacji, a tym samym na zwiększenie samodzielności tej grupy społecznej.

Stowarzyszenie „Cross” ma zasięg ogólnopolski, toteż proces rekrutacji prowadzony będzie na terenie całego kraju. Wnioskodawca zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom ze wszystkich województw.

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń wraz ze szczegółową informacją o zjazdach i dokumentacją zgłoszeniową będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Aktualności”.

Zachęcamy do udziału w projekcie!