Baner

Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON

Projekt „Pierwszy krok" - szkolenie asystentów sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1września do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt pn. „Pierwszy krok" - szkolenie asystentów sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

 

Projekt realizowany będzie poprzez organizację szkolenia z zakresu sportu osób niepełnosprawnych, które pozwoli zwiększyć kwalifikacje asystentów - osób z bezpośredniego otoczenia zawodników niewidomych i słabowidzących, które razem z nimi uczestniczą w zajęciach sekcji sportowych i zawodach.

 

W szkoleniu planowany jest udział 80 uczestników. Zjazd szkoleniowy zostanie przeprowadzony na przełomie października i listopada, czyli pod koniec sezonu sportowego 2019.

Efekt szkolenia będzie zatem odczuwalny dla niewidomych sportowców na koniec obecnego sezonu i od początku 2020 roku. Przeprowadzenie szkolenia pozwoli zwiększyć zarówno umiejętności jak i świadomość roli pełnionej przez asystentów sportowców niewidomych podczas zawodów i zajęć w klubowych sekcjach sportowych. W krótkiej perspektywie czasu szkolenie przyczyni się do zwiększenia efektywności realizowanego przez stowarzyszenie w sposób ciągły procesu rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących przez sport i kulturę fizyczną.

 

Stowarzyszenie „Cross” ma zasięg ogólnopolski, toteż proces rekrutacji prowadzony będzie na terenie całego kraju. Wnioskodawca zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom ze wszystkich województw.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia szkolenia wraz ze szczegółową informacją o zjazdach i dokumentacją zgłoszeniową zostanie  opublikowany na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Aktualności” we wrześniu 2019 roku.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!