Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON

Aktualności o projekcie „Pierwszy krok" - szkolenie asystentów sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym na przestrzeni ostatnich lat potrzebom członków organizacji, Stowarzyszenie „Cross” zrealizowało w Wągrowcu, w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2019 roku, szkolenie z zakresu sportu osób niepełnosprawnych, które pozwoliło zwiększyć kwalifikacje asystentów - osób z bezpośredniego otoczenia zawodników niewidomych i słabowidzących, które razem z nimi uczestniczą w zajęciach sekcji sportowych i zawodach.

Z uwagi na rodzaj niepełnosprawności zawodników (narząd wzroku) regulaminy przeprowadzania rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportu przewidują mniejszy lub większy udział asystentów dla zawodników. Niejednokrotnie udział asystenta jest warunkiem koniecznym i warunkującym uprawianie danej dyscypliny sportu. Z tego powodu niezwykle ważne jest aby asystenci znali zasady i regulaminy rozgrywania zawodów dla osób niewidomych oraz byli świadomi swojej roli, kompetencji i obowiązków w trakcie imprezy sportowej.

Przeprowadzenie szkolenia pozwoliło zwiększyć zarówno umiejętności jak i świadomość roli pełnionej przez asystentów sportowców niewidomych podczas zawodów i zajęć w klubowych sekcjach sportowych.

W krótkiej perspektywie czasu szkolenie przyczyni się do zwiększenia efektywności realizowanego przez stowarzyszenie w sposób ciągły procesu rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących przez sport i kulturę fizyczną.

Projekt opierał się na koncepcji przeprowadzenia szkolenia, w którym wzięło udział 80 uczestników z terenu całego kraju.

Zjazd szkoleniowy został przeprowadzony pod koniec sezonu sportowego 2019. Efekt szkolenia jest zatem odczuwalny dla niewidomych sportowców na koniec sezonu 2019 i od początku 2020 roku.

Stowarzyszenie zdecydowało się na przeprowadzenie zjazdu w weekend ponieważ asystenci są często osobami aktywnymi zawodowo, więc szkolenie nie kolidowało z ich innymi obowiązkami.

Dniem przyjazdu był czwartek, a dniem wyjazdu niedziela.

Szkolenie było prowadzone w sześciu dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: kręglach, bowlingu, showdown, dźwiękowym tenisie stołowym, biegach i nordic walking. W każdej z tych dyscyplin asystent pełni istotną rolę i nałożone są na niego inne obowiązki. W trakcie zajęć merytorycznych zaplanowanych podczas szkolenia 80 uczestników zapoznało się ze specyfiką udziału w zawodach rozgrywanych w 6 w/w dyscyplinach sportu.

Zajęcia merytoryczne prowadzone były w formie zajęć grupowych, z każdą grupą pracował jeden wykładowca.

Z doświadczenia stowarzyszenia wynika, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na asystentów dla osób niewidomych i słabowidzących, uprawiających sport. Szkolenie pozwoliło podwyższyć kwalifikacje 80 osób z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych, by bardziej efektywnie mogli oni pomagać niewidomym w rozwijaniu ich zainteresowań sportowych.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2019 roku.

- - - - - - - -

Informacja o projekcie „Pierwszy krok" - szkolenie asystentów sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1września do 31 grudnia 2019 r. realizuje projekt pn. „Pierwszy krok" - szkolenie asystentów sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

 

Projekt realizowany będzie poprzez organizację szkolenia z zakresu sportu osób niepełnosprawnych, które pozwoli zwiększyć kwalifikacje asystentów - osób z bezpośredniego otoczenia zawodników niewidomych i słabowidzących, które razem z nimi uczestniczą w zajęciach sekcji sportowych i zawodach.

 

W szkoleniu planowany jest udział 80 uczestników. Zjazd szkoleniowy zostanie przeprowadzony na przełomie października i listopada, czyli pod koniec sezonu sportowego 2019.

Efekt szkolenia będzie zatem odczuwalny dla niewidomych sportowców na koniec obecnego sezonu i od początku 2020 roku. Przeprowadzenie szkolenia pozwoli zwiększyć zarówno umiejętności jak i świadomość roli pełnionej przez asystentów sportowców niewidomych podczas zawodów i zajęć w klubowych sekcjach sportowych. W krótkiej perspektywie czasu szkolenie przyczyni się do zwiększenia efektywności realizowanego przez stowarzyszenie w sposób ciągły procesu rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących przez sport i kulturę fizyczną.

 

Stowarzyszenie „Cross” ma zasięg ogólnopolski, toteż proces rekrutacji prowadzony będzie na terenie całego kraju. Wnioskodawca zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom ze wszystkich województw.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia szkolenia wraz ze szczegółową informacją o zjazdach i dokumentacją zgłoszeniową zostanie  opublikowany na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w dziale „Aktualności” we wrześniu 2019 roku.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

PROJEKT „PIERWSZY KROK”

szkolenie asystentów sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników na szkolenie asystentów sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Szkolenie ma na celu zwiększenie kwalifikacji asystentów - osób z bezpośredniego otoczenia zawodników niewidomych i słabowidzących, które razem z nimi uczestniczą w zajęciach sekcji sportowych i zawodach.

Szkolenie będzie prowadzone w sześciu dyscyplinach sportu: kręglach klasycznych, kręglach typu bowling, showdown, dźwiękowym tenisie stołowym, biegach i nordic walking.

 

Szkolenie odbędzie się w Wągrowcu, w terminie 28 listopada – 1 grudnia 2019 r.

Uczestnicy zakwaterowani będą w Ośrodku  Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „WIELSPIN”, adres: Wągrowiec, ul. Jeziorna 16 .

Przyjazd uczestników 28 listopada (czwartek), szkolenie rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu uczestników i kończy obiadem 1 grudnia (niedziela).

 

Szkolenie rozpocznie się spotkaniem organizacyjnym, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy oraz personel merytoryczny zadania. Spotkanie zostanie zorganizowane w czwartek w godzinach popołudniowych. Tego samego dnia, wieczorem, przeprowadzony zostanie pierwszy blok zajęć merytorycznych. Kolejne dwa dni (piątek i sobota) będą w całości poświęcone zajęciom merytorycznym. W niedzielę przed południem przeprowadzona zostanie ostatnia część szkolenia. Zajęcia będą miały charakter grupowy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dojazd uczestników na miejsce szkolenia na koszt własny.

 

Kluby zainteresowane udziałem swoich przedstawicieli w szkoleniu proszone są o przesłanie mailem na adres biuro@cross.org.pl zgłoszenia zawierającego imienną listę uczestników najpóźniej do 13 października 2019 r.

UWAGA! Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia „Cross”.

 

O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo określenia limitów uczestników dla poszczególnych klubów.

Po zakończeniu naboru organizator skontaktuje się z klubami w celu potwierdzenia liczby zakwalifikowanych uczestników i przekazania dalszych szczegółowych informacji o szkoleniu.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z biurem Stowarzyszenia „Cross”: mail biuro@cross.org.pl , telefon 22 412 18 80 .

W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Pierwszy krok” .

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!!