Ogólnopolski Turniej w Brydżu Sportowym Firlej 07-10.12.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w Brydżu Sportowym Firlej 07-10.12.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 24 października 2023
brydz

Komunikat organizacyjny
Ogólnopolskiego Turnieju w Brydżu Sportowym
Firlej 07-10.12.2023 r.

I  Organizator: 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2023”.

II Cel: 
Wyłonienie zwycięzców turnieju, podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja brydża sportowego w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.

III  Termin i miejsce:     
07-10.12.2023 r. 21-136 Firlej Hotel Imperium ul. Lubelska 1

IV  Uczestnictwo: 
Uczestnikami mogą być osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym będący członkami klubów Stowarzyszenia „CROSS”.

V System rozgrywek: 
Turniej zostanie rozegrany w czterech sesjach.

VI Ocena wyników: 
O kolejności zajętych miejsc decyduje najlepszy wynik sumaryczny po czterech sesjach.

VII Nagrody: 
Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary.

VIII  Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: lucjan.f@wp.pl do dnia 25.11.2023 Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, PESEL, stopień niepełnosprawności zawodnika, oraz skan orzeczenia.

IX Odpłatność:

120 zł - za każdego zawodnika i przewodnika osoby zupełnie niewidomej

Koordynator Lucjan Fiuta tel. 605-227-216