Ogólnopolskie zawody osób niewidomych i słabowidzących w kręglach klasycznych - Grand Prix Polski Gostyń, 30.11 – 3.12.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolskie zawody osób niewidomych i słabowidzących w kręglach klasycznych - Grand Prix Polski Gostyń, 30.11 – 3.12.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 10 października 2023
kregle

Komunikat Organizacyjny.
Ogólnopolskie zawody osób niewidomych i słabowidzących w kręglach klasycznych -
Grand Prix Polski Gostyń, 30.11 – 3.12.2023 r.

 

Organizator:

Organizatorem Grand Prix Polski jest Stowarzyszenie „Cross’ oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Wspólny start 2023”.

 Koordynator zawodów:

Joanna Staliś, mail: askastalis@interia.pl, telefon: 600-523-621.

 Cel:

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach b-1,b-2,b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu Crossu.

Wyłonienie zwycięzców w Grand Prix Polski w kategoriach b-1,b-2,b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu PZK.

 Termin i miejsce:

30.11 – 3.12.2023 r. Gostyń

Zawody: Kręgielnia OSiR, ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń.

Zakwaterowanie i wyżywienie; Hotel Cukropol, ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń.

 Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy oraz aktualne badania określające kategorię startową/ bez ważnych badań zawodnicy nie będą dopuszczeni do gry/. Zawodnicy muszą posiadać ważne licencje PZK.

 Zgłoszenia:

Zapisy do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 13.11.2023 r.na adres mailowy koordynatora. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia. W zgłoszeniu proszę o podanie: datę przyjazdu, pesel, oraz stopień niepełnosprawności zawodnika oraz danych asystentów zawodników w kategorii B1 i B2. Liczba zawodników ograniczona możliwe limity dla klubów.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 120 zł. ( CROSS )

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: Santander Bank Polska S.A.

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów.

Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

 Opłata PZK za start w GRAND PRIX Polski – 30 zł, wpłaty na odprawie technicznej.

 Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 System rozgrywek:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS oraz Regulaminem SN NiS PZK.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach. Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zasady gry w turnieju: 4 x 30 rzutów - zaliczane do eliminacji Grand Prix.

Po eliminacjach sześciu zawodników z najlepszymi wynikami w każdej kategorii wśród mężczyzn i kobiet zakwalifikuje się do ścisłego finału Grand Prix. W finale zawodnicy będą wykonywać także 120 rzutów (4x30).

Zdobywca Grand Prix Polski każdej kategorii zostanie wyłoniony na podstawie wyników ścisłego finału (120 rzutów).

W czwartek zaplanowany jest kurs autobusu Leszno – Gostyń w godz. 14 – 15.

 Nagrody:

Zwycięzcy w Grand Prix  Polski otrzymają puchary + nagrody finansowe dla podium.

 Odprawa techniczna:

Czwartek 30.11 (czwartek)  godzina 20:30 stołówka hotel.
W niedzielę w godzinach porannych zostanie podstawiony autokar, kierunek Leszno stacja PKP. 

Z kręglarskim pozdrowieniem
koordynator Joanna Staliś