Drużynowe Mistrzostwa Polski w warcabach stupolowych Ustka 03-13.11.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski w warcabach stupolowych Ustka 03-13.11.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 3 października 2023
warcaby

Komunikat Organizacyjny
Drużynowych Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych
Ustka 03-13.11.2023 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.
w Warszawie.

Koordynator – Mirosław Mirynowski Tel. 606 271 016

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2023 (...)”.

Termin i miejsce:

03-13.11.2023 r., USTKA,  OW „Dagmor” ul. Storczykowa  6 oraz OW „Alicja” ul. Koszarowa 7

Cele turnieju:
Wyłonienie najlepszych Drużyn Stowarzyszenia CROSS w warcabach.

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

Propagowanie warcabów  jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział następujące drużyny, które zajęły pierwsze 9 miejsc na DMP w Warcabach 2022: „Hetman" Lublin, „Victoria" Białystok, "Warmia i Mazury" Olsztyn, „Jantar” Gdańsk,, "Łuczniczka" Bydgoszcz, „Podkarpacie" Przemyśl, „Kormoran" Giżycko, „Atut" Nysa, „Jutrzenka" Częstochowa.
Skład 10-ciu drużyn na DMP uzupełnia zespół z najwyższym rankingiem zawodników z listy  rankingowej A na koniec I kwartału 2023 i jest to „Zryw” Słupsk.
Drużyny rezerwowe:  "Sudety" Kłodzko, „Omega" Łódź", „Tęcza” Poznań, „Elcross" Elbląg

Zgłoszenia

Potwierdzenie udziału w DMP zgłaszają kluby do dnia 20.10.2023 r. na adres
e-mail: klub-zryw@wp.pl . W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr. pesel, stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł. od osoby.
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”
nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników należy przedstawić na odprawie technicznej. W wyjątkowych wypadkach odpłatności można dokonać u koordynatora.

System rozgrywek:

Kołowy 9 rund, czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta
za ruch na zawodnika.
Drużyny czteroosobowe w tym na czwartej desce kobieta. Drużyna ma prawo wystawić jednego zawodnika rezerwowego lub opiekuna.
W uzasadnionych przypadkach drużyna posiadająca osoby całkowicie niewidome może otrzymać dodatkowego przewodnika.
Zawodnicy grający w meczu białymi zapewniają sprzęt.
Odprawa techniczna kapitanów drużyn 03.11.2023 r. o godz. 20:00
Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

Pozostałe zagadnienia:

Przyjazd zawodników w godzinach popołudniowych 03.11.2023 r.

Wyżywienie od kolacji w dniu 03.11.2023 r. do śniadania 13.11.2023 r.

Zawodnicy powinni posiadać warcaby i zegar elektroniczny.

Bliższych informacji udziela Mirosław Mirynowski tel. 606 271 016

Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem
Mirosław Mirynowski