Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu 9-12.11.2023 Lublin - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu 9-12.11.2023 Lublin

Ostatnia modyfikacja: 26 września 2023
bowling

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu

9-12.11.2023 Lublin

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2023” oraz przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki

Koordynator zawodów: Lucjan Fiuta, mail: lucjan.f@wp.pl , telefon: 605-227-216

Sędzia główny zawodów: Krzysztof Trójczak

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,

Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:

9-12.11.2023 Lublin Kręgielnia Masters CH Vivo Tarasy Zamkowe, aleja Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin

Zakwaterowanie Hotel Wieniawski 20-027 Lublin ul. Sądowa 6 oraz Hotel Na Rogatce 20-802 ul. Sielankowa 1 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą uczestniczyć osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.

Startujący zawodnicy powinni posiadać :strój sportowy, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego stwierdzające kategorię (zawodnicy nie posiadający karty badania lekarskiego stwierdzającego odpowiednią kategorię a posiadający  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, będą zaliczeni do kategorii B3). Zawodnicy z kategorii B1 będą startować przy barierkach w goglach (barierki oraz gogle dla zawodników B1 zabezpieczają zgłaszające Kluby)

Przewodnicy przysługują osobom zupełnie niewidomym jeden z Klubu.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” na adres lucjan.f@wp.pl z dopiskiem bowling w nieprzekraczalnym terminie 20.10.2023 roku.

W zgłoszeniu proszę koniecznie o podanie: Imię i nazwisko zawodnika, kategorie, PESEL oraz stopień niepełnosprawności a także godziny przyjazdu i wyjazdu zawodników. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju musi posiadać przy sobie kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.

Wpisowe:

Wynosi 120 zł za pobyt, tylko za grę 50 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem PZK obowiązującym na zawodach dla osób niepełnosprawnych.

Dla zawodników, którzy zajmą miejsca na podium w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary.
Turniej rozpoczyna się w dniu 9.11.2023 r. (czwartek), kolacją godz.19:00.                                   

Odprawa techniczna:

9.11.2023 godz. 20.00 w Hotelu Wieniawski Lublin ul. Sądowa 6

                                                               

Koordynator Lucjan Fiuta