Puchar Polski w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych i Słabowidzących Puck 27.09 – 1.10.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Puchar Polski w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych i Słabowidzących Puck 27.09 – 1.10.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia 2023
kregle

Komunikat Organizacyjny

Puchar Polski w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych
i Słabowidzących

Puck 27.09 – 1.10.2023 r.

 

Organizator:
Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Wspólny start 2023”.

 Koordynator zawodów:
Joanna Staliś, mail: askastalis@interia.pl, telefon: 600-523-621.

 Sędzia główny zawodów: 
Eugeniusz Bernat

 Cele:
Wyłonienie zdobywców Pucharu Polski na rok 2023 w poszczególnych kategoriach sportowych wśród kobiet i mężczyzn.

  • Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B1,B2,B3 wśród mężczyzn i kobiet do rankingu CROSS
  • Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B1,B2,B3 wśród mężczyzn i kobiet do rankingu PZK
  • Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
  • Popieranie sportowego współzawodnictwa
  • Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w Pucku w dniach: 27.09 – 1.10.2023 r.
Zawody :Kręgielnia Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ul. Lipowa 3 C,80-100 Puck 
Zakwaterowanie i wyżywienie: „Dom Żeglarza”- HOM ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck

 Uczestnictwo:
W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku. W zawodach mogą startować zawodnicy:

  • posiadający ważne licencje PZK na sezon 2023 typu B
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczące dysfunkcji wzroku),
  • aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową (aktualne w dniu zgłoszenia, nietracące ważności w trakcie zawodów),

Zawodników obowiązuje sportowy strój klubowy (koszulka z logo klubu oraz krótkie spodenki). Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub (asystentów obowiązuje strój sportowy). Zawodnicy kategorii B1 startują w swoich goglach.

Wpisowe:
Każdy uczesnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 120zł/CROSS/oraz 40 zł /PZK/

Opłaty CROSS należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”-Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora. 

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Opłaty PZK wpłacane u koordynatora lub na konto PZK po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy przesyłać do dnia  6 WRZEŚNIA 2023 r. na adres mailowy koordynatora: askastalis@interia.pl. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia. W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2. 

Odprawa Techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się 27.09.2023 r. godz. 19:30 w hotelu .

Warunki gry:
Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS oraz Regulaminem SN NiS PZK.

System gry: 4 x 30 rzutów . 

W pierwszej części, w eliminacjach pucharowych zawodnicy będą wykonywać 120 rzutów (4x30). Po eliminacjach pucharowych 4 zawodników z najlepszymi wynikami w każdej kategorii wśród mężczyzn i kobiet zakwalifikuje się do ścisłego finału. W finale zawodnicy będą wykonywać także 120 rzutów (4x30). Zdobywca Pucharu Polski każdej kategorii zostanie wyłoniony po zsumowaniu wyników z eliminacji finałowych i ścisłego finału (suma 240 rzutów).

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 23.09.2023 r. 

Nagrody:
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma puchar, miejsca 1-3 medale.

Inne:
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów. 

Zapraszam do udziału w zawodach koordynator- Joanna Staliś