OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W KRĘGLACH KLASYCZNYCH OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH BRZESKO 16 – 20.08.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W KRĘGLACH KLASYCZNYCH OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH BRZESKO 16 – 20.08.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2023
kregle
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W KRĘGLACH KLASYCZNYCH
OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
BRZESKO 16 – 20.08.2023 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2023” oraz przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki

 

Koordynator zawodów:

Kazimierz Curyło , tel.  608 205 033,  tarnowpogorze1@wp.pl

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręgli klasycznych, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Termin i miejsce: 16 – 20.08.2023 r. Brzesko

Miejsce zawodów: KRĘGIELNIA BOSIR, ul. Browarna 13A, 32-800 Brzesko, https://sportbrzeski.pl/kregielnia/

Miejsce zakwaterowania: HOTEL AUGUST, ul. Mickiewicza 66, 32-800 Brzesko, https://hotelaugust.pl/

HOTEL PLANETA, ul. Pomianowska 2B, 32-800 Brzesko, http://hotel.planetabrzesko.com.pl/

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2023 r.

na adres tarnowpogorze1@wp.pl  w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.  

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW.

 

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 160,00 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie Regulaminem IMP w Keglach Klasycznych zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS. Eliminacje 120 rzutów + Finał 120 rzutów

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach.

 

Zawodnicy winni posiadać

Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem
Aktualne badania lekarskie,
Gogle
Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 16.08.2023 r.  godz. 21:00 w hotelu AUGUST

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.

 

Koordynator

Kazimierz Curyło