NOWY TERMIN Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych 10-17.12.2023 Firlej - Stowarzyszenie CROSS
Baner

NOWY TERMIN Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych 10-17.12.2023 Firlej

Ostatnia modyfikacja: 23 sierpnia 2023
warcaby

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych

UWAGA NOWY TERMIN TURNIEJU
10-17.12.2023 Firlej

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2023” oraz przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki

Koordynator zawodów: Lucjan Fiuta, mail: lucjan.f@wp.pl , telefon: 605-227-216

Sędzia główny zawodów: Mirosław Grabski

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Wyłonienie najlepszych zawodników

Propagowanie warcabów jako dyscypliny sportu wśród osób niewidomych i słabowidzących.

 

Termin i miejsce: 10-17.12.2023 21-136 Firlej Hotel Imperium ul. Lubelska 1

 

Uczestnictwo:

W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Cross  posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”

na adres lucjan.f@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie 25.11.2023 roku.

W zgłoszeniu proszę koniecznie o podanie: Imię i nazwisko zawodnika, kategorie, PESEL oraz stopień niepełnosprawności a także godziny przyjazdu i wyjazdu zawodników. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju musi posiadać przy sobie kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.

Potwierdzenie wpłaty wraz z orzeczeniami zawodników  należy przedstawić na odprawie technicznej.

Przewodnicy przysługują wyłącznie osobom zupełnie niewidomym.

 

Wpisowe:

Wpisowe wynosi 280 zł. płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo gry 1,5h dla zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc..

Zawodnicy  powinni  posiadać warcaby i zegar elektroniczny.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt.

 

Odprawa techniczna:

Turniej rozpoczyna się kolacją w 10.12.2023 o godzinie 19

Odprawa techniczna 10.12.2023 o 20.00

 

Nagrody:

Trzech najlepszych zawodników otrzyma puchary.

                                                               

Koordynator

Ze sportowym pozdrowieniem

Lucjan Fiuta