Ogólnopolski Turniej w warcabach stupolowych kat II-V 22 - 30.09.2023 r. Suwałki - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w warcabach stupolowych kat II-V 22 - 30.09.2023 r. Suwałki

Ostatnia modyfikacja: 19 czerwca 2023
warcaby

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolskiego Turnieju w warcabach stupolowych kat II-V

22 - 30.09.2023 r. Suwałki

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Wacław Morgiewicz tel 603 198 909

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Wspólny Start 2023”.

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin i miejsce:

22 - 30.09.2023 r. Suwałki Hotel „Hańcza” ul Wojska Polskiego 2

 

Uczestnictwo:

Uczestnikami mogą być członkowie CROSS posiadający nie wyżej niż II kategorię warcabową.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników potwierdzone przez klub do 05.09.2023 r. na adres email ksbialystok@piasta.pl

 

Odpłatność:

Odpłatność za udział w turnieju wynosi 320 zł. na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Każdy zawodnik grający białymi zapewnia warcaby i zegar.

Turniej rozpoczyna się kolacją w dniu 22.09.2023 r a kończy śniadaniem w dniu 30.09.2023 r.

 

Odprawa techniczna: 22.09.2023 r. o godz. 20,00

                                                               

Koordynator

Wacław Morgiewicz