Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych Sękocin Stary k/Warszawy 17.06 - 29.06.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych Sękocin Stary k/Warszawy 17.06 - 29.06.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 15 maja 2023
warcaby

Komunikat Organizacyjny

Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski  w warcabach stupolowych

Sękocin Stary k/Warszawy 17.06 -  29.06.2023 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

Koordynator – Wacław Morgiewicz, telefon: 603 198 909, mail: ksbialystok@piasta.pl

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Tylko dla Mistrzów 2023”.

 

Termin i miejsce:

17  -  29.06.2023 r. Hotel "Groman" Sękocin Stary k/Warszawy ul. Al. Krakowska 76

 

Cele turnieju:
Wyłonienie najlepszych zawodników Stowarzyszenia CROSS w warcabach.

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

Propagowanie warcabów  jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Uczestnictwo:

W finale prawo udziału mają: Trzej medaliści 2022 r.  t. j. Stefanek Leszek, Jagieła Andrzej, Kuziel Tomasz oraz 9 zawodników zakwalifikowanych z półfinału t. j. Wożniak Wojciech, Tołwiński Józef,

 Fiedoruk  Mikołaj, Pawłowski Ryszard, Dzióbek Jerzy, Sargalski Andrzej, Kaciotys Mieczysław, Biegasik Ryszard, Olejnik Bernard. Rezerwowi: Szachniewicz Ryszard, Ciborski Michał   

Przewodnicy dla zawodników całkowicie niewidomych.

Koszt udziału 360 zł.  od zawodnika należy wpłacić na konto Stowarzyszenia CROSS. Nr. konta 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Potwierdzenie przelewu oraz ksero orzeczenia należy okazać i zostawić u koordynatora .

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem kołowym przy zegarach elektronicznych na dystansie 11 rund, tempo gry 80 min.+ 1 minuta za 1 ruch na zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem  P.Z Warc.

Najlepsi zawodnicy otrzymają; puchary i medale.

 

Zgłoszenia

Potwierdzenie udziału zakwalifikowanych zawodników do dnia  30.05.2023 r. zgłaszają Zarządy klubów  na adres koordynatora email ksbialystok@piasta.pl

 

Pozostałe zagadnienia:

Przyjazd zawodników w godzinach popołudniowych 17.06.2023 r.

Wyżywienie od kolacji w dniu 17.06.2023 r. do śniadania 29.06.2023 r.

Zawodnicy powinni posiadać warcaby i zegar elektroniczny.

Odprawa techniczna 17.06.2023 r. o godzinie 20.00.

Bliższych informacji udziela Wacław Morgiewicz tel. 603 198 909

Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Wacław Morgiewicz