Mistrzostwa Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY oraz DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Ustka 22.05 - 31.05.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY oraz DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Ustka 22.05 - 31.05.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2023
brydz
Komunikat Organizacyjny
 Mistrzostw Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY oraz DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
Ustka 22.05 - 31.05.2023 r.
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator: Wacław Morgiewicz
 
Termin i miejsce:
22.05 (kolacja) do 31.05.2023 r.( śniadanie), Ustka.
 
Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być drużyny i pary klubowe zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym z tytułu utraty wzroku.
 
Cel imprezy:
Wyłonienie najlepszych par oraz drużyn w brydżu sportowym.
 Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.
 Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
 Popieranie sportowego współzawodnictwa.
 
Wpisowe:
Odpłatność za udział w turnieju wynosi 270 zł od uczestnika biorącego udział w dwóch turniejach.
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
Nr. konta 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035
Potwierdzenie przelewu bankowego oraz ksero orzeczenia należy okazać i pozostawić u koordynatora.
 
System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej w dniu 22.05.2023  r. o godz. 20.
W pierwszej kolejności zostaną rozegrane M P w brydżu MAXY a następnie D M P
Najlepsze drużyny i pary otrzymają puchary i medale.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: ksbialystok@piasta.pl  do dnia 12.05.2023 r.
Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.
Koordynator  zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Morgiewicz