XXIII Indywidualne Mistrzostwa Polski osób niewidomych i słabowidzących w kręgle klasyczne Tarnowo Podgórne, 19 – 23 kwietnia 2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

XXIII Indywidualne Mistrzostwa Polski osób niewidomych i słabowidzących w kręgle klasyczne Tarnowo Podgórne, 19 – 23 kwietnia 2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 2 kwietnia 2023
kregle

Komunikat Organizacyjny.

XXIII Indywidualne Mistrzostwa Polski osób niewidomych i słabowidzących w kręgle klasyczne

Tarnowo Podgórne, 19 – 23 kwietnia 2023 r.

 

Do pobrania:
komunikat i bloki startowe
Bloki startowe - format pdf

Organizator:
Organizatorem Indywidualnych Mistrzostw Polski jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koordynator zawodów:
Joanna Staliś, askastalis@interia.pl, tel. 600 523 621

Cel:
Wyłonienie Indywidualnych Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach startowych wśród kobiet i mężczyzn za rok 2023.

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B-1,B-2,B-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu PZK.

Termin i miejsce:
19 – 23.04.2023 r., Tarnowo Podgórne

Zawody: Kręgielnia VECTOR ul. Rokietnicka 21, Tarnowo Podgórne

Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel 500 ul. Poznańska 139, Tarnowo Podgórne

Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą startować zawodnicy:

  • zawodnicy awansujący z Eliminacji MP (lista na stronie Sekcji PZK).
  • posiadający ważne licencje PZK na sezon 2023 typu B,
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczące dysfunkcji wzroku),
  • aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową (aktualne w dniu zgłoszenia, nie tracące ważności w trakcie zawodów),
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia.

Zawodników obowiązuje sportowy strój klubowy (koszulka z logo klubu, krótkie spodenki, obuwie sportowe).

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kategorii  B1 startują w swoich goglach.

Zgłoszenia:
Termin potwierdzenia udziału dla zakwalifikowanych zawodników: ostatecznie  do 5 kwietnia 2023 r.

Zawodnicy startujący w MP powinni być zgłaszani przez macierzyste kluby na adres mailowy koordynatora.

W zgłoszeniu proszę o podanie: daty przyjazdu i wyjazdu, pesel, oraz stopień niepełnosprawności zawodnika oraz danych asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

W przypadku niepotwierdzenia w terminie uczestnictwa zakwalifikowanego zawodnika, do startu zostanie zatwierdzony kolejny zawodnik z miejsca w półfinałach.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości  120 zł(CROSS) oraz 40 zł (PZK).

Opłaty CROSS należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów.

Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Opłaty PZK dokonać należy u koordynatora.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem .

System rozgrywek:
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z Regulaminem kręgli klasycznych IBSA 2020-2024 i Ogólnym Regulaminem Zawodów.

Każdy z zawodników oddaje 120 rzutów półfinałowych. W finale zawodnicy oddają 120 rzutów.

Wynik końcowy stanowi suma  240 rzutów.

 

Finały:
Do ścisłego finału awansuje odpowiednio:

  • kategoria B1 – po 4 zawodników wśród kobiet i mężczyzn;
  • kategoria B2 – 50% plus 1 zawodników (odpowiednio 5 zawodników wśród kobiet i mężczyzn);
  • kategoria B3 – 50% plus 1 zawodników (odpowiednio 4 zawodniczki i 6 zawodników).

Nagrody:
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii wśród kobiet i mężczyzn otrzymają medale, puchary oraz nagrody finansowe.

Odprawa techniczna:
Środa 19 kwietnia godzina 20:00 stołówka hotel.

Wszelkie protesty przyjmowane będą wyłącznie  na piśmie, najpóźniej do 30 min od wystąpienia zdarzenia. Zgłaszający protest wnosi wadium w wysokości 150 zł. Protest rozstrzyga komisja w składzie – Sędzia Główny, Koordynator, Kapitan Sportowy (w zastępstwie członek Zarządu Sekcji znajdujący się na kręgielni).

UWAGA: Planowany jest kurs autokaru w niedzielę 23.04 o godz. 9:30 na trasie Tarnowo Podgórne - Poznań

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Komunikatu oraz  harmonogramu zawodów.