Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Maratonie Kraków, 22-24.04.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Maratonie Kraków, 22-24.04.2023

Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2023
biegi

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w Maratonie

Kraków, 22-24.04.2023

 

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: , Miech Wiesław mail. aleksandra1950@wp.pl Tel 502375444

Cel:
Krzewienie Sportu i Kultury Fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:
Kraków  przyjazd w dn. 22-04-2023  do kolacji , wyjazd w dn. 24-04-2023 po śniadaniu

Miejsce zakwaterowania:
Hotel Galicya, Adres: Rzemieślnicza 4, 30-403 Kraków

Uczestnictwo:
Maraton odbędzie się na trasie wyznaczonej przez organizatora.

Uczestnictwo należy do koordynatora biegu Miech Wiesław e-mail aleksandra1950@wp.pl, Tel 502 375 444 lub Tel Aleksandry Karaś 509 992 386.

Zgłoszenie jest jednocześnie zgłoszeniem zapewnienia pobytu i wyżywienia.

Udział mogą brać tylko zawodnicy z Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Odpłatność:
Koszt udziału w imprezie wynosi 60 zł od osoby, płatne przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Odprawa techniczna:
W dn. 22-04-2023 roku  po kolacji o godz. 19:00

Koordynator Miech Wiesław   Tel 502375444