Puchar Polski im. Piotra Łożyńskiego w Brydżu Sportowym Władysławowo 17-21.11.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Puchar Polski im. Piotra Łożyńskiego w Brydżu Sportowym Władysławowo 17-21.11.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 20 października 2022
zawody

Komunikat Organizacyjny

Pucharu Polski im. Piotra Łożyńskiego w Brydżu Sportowym
Władysławowo 17-21.11.2022 r.

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2022”.

 

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator – Krzysztof Harkowski, tel. Biuro 89527-22-11, lub 602-734-303, email: kontakt@okswim.pl

Termin i miejsce:

17-21.11.2022 r., Pensjonat „Willa Pomorzanka”, 84-120 Władysławowo, ul. Szkutników 5.

Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być pary klubowe zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS
z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub I lub II grupą z tytułu utraty wzroku.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

Cel imprezy:

- Wyłonienie najlepszych par w brydżu sportowym.

- Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.

- Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.

- Popieranie sportowego współzawodnictwa.

- Upamiętnienie zmarłego Piotra Łożyńskiego.

Wpisowe:
Odpłatność za udział w turnieju wynosi 100 zł od uczestnika, również od przewodnika osoby w 100 % niewidomej. Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy przekazać koordynatorowi drogą e-mail na adres kontakt@okswim.pl.

System rozgrywek:

System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej w dniu 17.11.2022 r. o godz. 20.
Najlepsze pary otrzymają puchary i medale.

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: kontakt@okswim.pl  do dnia 04.11.2022 r.
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer pesel oraz stopień niepełnosprawności zawodnika. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.

 

Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Krzysztof Harkowski