AKTUALIZACJA - Indywidualne Mistrzostwa Polski Showdown 2022 Boguszów – Gorce 27 – 31.10.2022 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

AKTUALIZACJA - Indywidualne Mistrzostwa Polski Showdown 2022 Boguszów – Gorce 27 – 31.10.2022

Ostatnia modyfikacja: 5 października 2022
zawody

 

 

Komunikat Organizacyjny 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Showdown 2022 

Boguszów – Gorce 27 – 31.10.2022 

 

Do pobrania - System rozgrywek

Organizator: 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” 

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022” oraz przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki 

Koordynator zawodów: , Michał Madaliński,  dosan.walbrzych@gmail,com, tel: 608 101 752 

 

Sędzia główny zawodów:  

Aneta Parobczak 

 

Cel: 

Wyłonienie indywidualnego Mistrza Polski Showdown Stowarzyszenia Cross w kategoriach  

kobiet i mężczyzn; 

Wyłonienie Polskiej Kadry Showdown reprezentującej nasz kraj na turniejach  

międzynarodowych w 2023r.; 

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku; 

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników; 

Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami 

Termin i miejsce: 
27 – 31 października 2022r Boguszów – Gorce, Hotel Piotr, ul. Tadeusza Kościuszki 4 

 

Uczestnictwo: 

Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia CROSS; 

Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem  
o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (rakieta, rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA. 

W Finale IMP będą brać udział: 

  • w kategorii kobiet: 12 zawodniczek, 
  • w kategorii mężczyzn: 16 zawodników;

Z obu półfinałów pewni awansu są: 

  • w kategorii kobiet: zawodniczki z miejsc 1-8,
  • w kategorii mężczyzn: zawodnicy z miejsc 1-12;

Trener Kadry ma do dyspozycji po 1 dzikiej karcie w obu kategoriach, które może wręczyć dowolnym zawodnikom; 

Lista zawodników mających prawo startu w finałach IMP będzie ogłoszona po rozegraniu obu półfinałów na stronie: www.cross.org.pl; 

Do finału IMP Showdown wchodzą bez konieczności udziału w turniejach eliminacyjnych medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski Showdown z poprzedniego sezonu 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia przewodników należy dokonać do dnia 07.10.2022r do godziny 12.00 na adres mailowy: dosan.walbrzych@gmail.com   

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, pesel, datę urodzenia, nr telefonu przewodnika. 

Jeden klub może zgłosić tylko jednego przewodnika. 

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.  

 

Wpisowe: 

 Opłata startowa wynosi 100 zł dla zawodników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników; 

Uczniowie do 18 roku życia zwolnieni są z opłaty startowej; 

Dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia opłata startowa wynosi 50 zł; 

 Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”  
nr: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. (należy okazać dowód wpłaty) lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej. 

 

System rozgrywek: 

System rozgrywek w załączeniu do niniejszego komunikatu. 

 DODANO

Zgodnie z regulaminem IBSA zasada 6.5 Oficjalnym językiem zawodów sankcjonowanych przez IBSA oraz zawodów międzynarodowych jest język angielski.

Odprawa techniczna: 

27.10.2022 o godzinie 20.30.       

                                                          

Koordynator 

Michał Madaliński