Ogólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera, Krynica Morska  11 – 19.09.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera, Krynica Morska  11 – 19.09.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 14 lipca 2022
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera

Krynica Morska  11 – 19.09.2022 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

Koordynator zawodów:

Maksymowicz Janina, telefon: 667 507 800; mail: elcross.elblag@wp.pl

Sędzia główny zawodów: LEON MIKLOSIK

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

 

Termin i miejsce:

11 – 19.09.2022 r. - Ośrodek Wypoczynkowy "LUXUS", 82-120   Krynica Morska  ul.  Żołnierska 8

Przyjazd uczestników na kolację 11.09.2022 r. Ostatnim posiłkiem będzie obiad  w dniu 19.09.2022r.

Dojazd do Krynicy Morskiej PKS-em z Gdańska lub Elbląga.

Transport z Dworca PKS Krynica Morska do Ośrodka Wypoczynkowego „Luxus” zapewnia Ośrodek

Kontakt telefoniczny do  Ośrodka : 603 780 097.

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” należy przesłać do dnia 31.07.2022 r. na adres: e-mail: elcross.elblag@wp.pl lub listownie na adres:        Elbląski Klub Sportowy „Elcross”, 82-300 Elbląg, ul. Traugutta 38.

Zgłoszeń telefonicznych nie przyjmujemy.

W zgłoszeniu prosimy podać:  imię , nazwisko i numery PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Proponujemy by z  jednego Klubu zgłaszać maksymalne 3 zawodników.

 

Wpisowe:

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 280 zł.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników należy przedstawić na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany  Systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund po 90 minut na partię dla każdego zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy powinni posiadać sprzęt /warcaby i zegar/.

Zawodniczy grający białymi zapewniają sprzęt do gry.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu  11.09.2022 ., o godz. 19:30                                          

Proszę o przyjazd zawodników 11.09.2022 r. w godzinach popołudniowych.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

                                                               

ZAPRASZAM  DO  UDZIAŁU

 

Koordynator

Janina Maksymowicz