Puchar Polski w Warcabach Stupolowych Osób Niewidomych i Słabowidzących Darłówko 23.09 – 01.10.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Puchar Polski w Warcabach Stupolowych Osób Niewidomych i Słabowidzących Darłówko 23.09 – 01.10.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2022
zawody

Komunikat Organizacyjny
Puchar Polski w Warcabach Stupolowych Osób Niewidomych i Słabowidzących

 Darłówko 23.09 – 01.10.2022 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022”

 

Koordynator zawodów: Jolanta Maźniak jolmaz1960@o2.pl  tel.609 055 131

Sędzia główny zawodów: Robert Sobczyk

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin i miejsce:

23.09 -01.10. 2022 Darłówko ul. Słowiańska 16 O.W. DIUNA

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział Członkowie Stowarzyszenia „Cross” – Osoby niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”. należy przesłać do dnia 29.07.2022 r. na adres: jolmaz1960@o2.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numer PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wpisowe:

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 200 zł.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników należy przedstawić na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Czas rozgrywania partii po 80 minut + 1 min na partię dla każdego zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy powinny posiadać warcaby i zegar.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt do gry.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej .

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 23.09.2022 r. o godz. 19:30.

Proszę o przyjazd zawodników 23.09.2022 r. w godzinach popołudniowych.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

                      

Zapraszam do udziału                                         

Koordynator

Jolanta Maźniak