Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w warcabach stupolowych Sękocin Stary, 20-31.08.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w warcabach stupolowych Sękocin Stary, 20-31.08.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 27 czerwca 2022
zawody

Komunikat Organizacyjny Drużynowych  Mistrzostw Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w warcabach  stupolowych
Sękocin Stary, 20-31.08.2022 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator mistrzostw: Wacław Morgiewicz, tel. 603 198 909

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022”

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Wyłonienie drużynowego mistrza Polski w warcabach stupolowych na rok 2022

 

Termin i miejsce: 

20.08. - 31.08.2022  r., Hotel "Groman" Sękocin Stary ul. Al. Krakowska 76

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział następujące drużyny: "Victoria" Białystok, "Jantar Gdańsk, "Hetman" Lublin, "Łuczniczka" Bydgoszcz, "Warmia i Mazury" Olsztyn, "Atut" Nysa, "Kormoran" Giżycko, "Jutrzenka" Częstochowa, Ś.K.S. Kielce, "Jaćwing" Suwałki, "Podkarpacie" Przemyśl, "Syrenka" Warszawa.

Drużyny rezerwowe:  "Debiut" Stąporków, "Omega" Łódż", "Elcross" Elbląg

 

Zgłoszenia:

Potwierdzenie udziału w DMP zgłaszają kluby do dnia 30.07.2022 r. na adres e-mail: ksbialystok@piasta.pl . W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr. pesel, stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 275 zł. od osoby.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników należy przedstawić na odprawie technicznej. W wyjątkowych wypadkach odpłatności można dokonać u koordynatora.

 

System rozgrywek:

Kołowy 11 rund, czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta za ruch na zawodnika.

Drużyny czteroosobowe w tym na czwartej desce kobieta. Drużyna ma prawo wystawić jednego zawodnika rezerwowego lub opiekuna.

W uzasadnionych przypadkach drużyna posiadająca osoby całkowicie niewidome może otrzymać dodatkowego przewodnika.

Zawodnicy grający w meczu białymi zapewniają sprzęt.

Odprawa techniczna kapitanów drużyn 20.08.2022 r. o godz. 20:00

Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

 

Koordynator:

Wacław Morgiewicz