Ogólnopolski Obóz Sportowy dla Dorosłych 50 plus 1-13.08.2022 w miejscowości Chyrowa. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy dla Dorosłych 50 plus 1-13.08.2022 w miejscowości Chyrowa.

Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2022
obozy

 

Komunikat Ogólnopolskiego Obozu Sportowego dla Dorosłych 50 plus   

1-08  do 13-08-2022  w miejscowości Chyrowa.    

Dokumenty do pobrania

KARTA INFORMACYJNA OBOZU CHYROWA

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” organizuje w  dniach 1 do 13 sierpnia 2022 r. Obóz Sportowy dla Dorosłych 50 plus   z bazą w miejscowości Chyrowa. Adres Ośrodka Chyrowa 40 38-450 Dukla.             

Obóz jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

Koordynatorem Obozu jest Antoni Szczuciński z Bielska-Białej.   

W programie Obozu przewidziane są zajęcia sportowe w nordic walking oraz dla poprawy kondycji wędrówki szlakami górskimi. 

Uczestnicy zobowiązani są do aktywnego  udziału w programie. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę sprawność fizyczna i ogólny stan zdrowia  kandydatów. 

Liczba miejsc jest ograniczona.  

Uczestnikami obozu mogą być osoby   z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym które ukończyły 50 lat i  należą do jednego z Klubów Stowarzyszenia „Cross”, wraz z niezbędnymi przewodnikami.  

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonych  drukach formularza  obozu sportowego ,  wypełnionych, podpisanych i potwierdzonych przez Klub i lekarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2022 r.   Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoby zakwalifikowane i  wpisane na listę uczestników obozu  do 1 lipca otrzymają potwierdzenie udziału  wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.   

Koszt udziału w obozie wynosi 720 złotych od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto  wskazane przez koordynatora po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie. 

Zgłoszenie oznacza: przysłanie w terminie  podbitego przez  lekarza i Klub    formularza   wyłącznie na adres koordynatora:

43-300 Bielsko-Biała ul. Osadnicza 6/2, Formularze przesłane   drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.    

Uwaga! Osoby z dysfunkcją wzroku do zgłoszenia dołączają ksero aktualnego orzeczenia o  stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku.

 

Organizator zapewnia  w czasie trwania obozu:

-  wyżywienie trzy posiłki dziennie

- zakwaterowanie w pokojach  3 i 4 osobowych  z węzłem sanitarnym

-   transport w czasie trwania obozu.     Dojazd i powrót z obozu na koszt uczestników.

- fachową obsługę instruktorską w czasie zajęć sportowych i wędrówek górskich

- opiekę medyczną – pielęgniarka

Obóz zaczyna się w dniu 1 sierpnia poniedziałek kolacją i kończy 13 sierpnia sobota  śniadaniem  i prowiantem na drogę.

Uczestnicy winni mieć strój sportowy i turystyczny.  

Dodatkowe informacje na temat obozu można uzyskać pod numerem

 Tel.   33-814-52-77, komórka – 605-263-844 lub pisząc na adres email sadko44@wp.pl      

 

Koordynator

Antoni Szczuciński