XVI INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W BOWLINGU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ŁÓDŹ 2022 30.06 – 3.07.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

XVI INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W BOWLINGU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ŁÓDŹ 2022 30.06 – 3.07.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2022
bowling

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XVI  INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI

W BOWLINGU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

ŁÓDŹ 2022

30.06 – 3.07.2022 r.

 

Organizator:  

Organizatorem Półfinału i Finału Mistrzostw Polski jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK. Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022”.   

 

Termin zawodów:                  30.06 – 3.07.2022 r.

Turniej eliminacyjny rozgrywany będzie w dniu 1.07.2022 r. (bloki godz. 9:00 – 15:00)

Turniej finału rozgrywany będzie w dniu 2.07.2022 r. (bloki godz. 9:00 – 15:00)

 

(w dniach 28.05 – 3.06.2022 r. Koordynator niedostępny telefonicznie)

Adres zgłoszeń: monika.grzyb@poczta.onet.pl,  adhibner@interia.pl

Koordynator:  Monika Grzybczyńska – tel. 537 408 053

 

Miejsce i termin zawodów:
Łódź, 30.06.2022 r. – 3.07.2022 r.

Kręgielnia: Król Kul, Aleja Politechniki 1,  C.H. Sukcesja, 93-590 Łódź

Zakwaterowanie i wyżywienie: INESS HOTEL, ul. Wróblewskiego 19/23, 93-578 Łódź

 

Cele turnieju:
wyłonienie finalistów Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach sportowych, wśród kobiet i mężczyzn.

Wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach sportowych, wśród kobiet
i mężczyzn, w sezonie sportowym 2022 r.

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Sprawdzian kontrolny dla zawodników Kadry Narodowej w bowlingu

 

Warunki uczestnictwa:

Udział w Turnieju może wziąć osoba posiadająca aktualną licencję zawodniczą
typu B na sezon 2022,  ważne badania lekarskie określające kategorię sportową oraz orzeczenie o niepełnosprawności

Zawodnicy  występuje  w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Asystentów dla zawodników B1 zapewnia własny klub. Zawodnicy kat. B1 startują w swoich goglach i z własnymi barierkami.

 

Regulaminy:                        

W trakcie zawodów obowiązuje Regulamin IBSA dla bowlingu oraz Ogólny Regulamin Zawodów NiS PZK.

 

System gry:

Kat. B1, B2, B3 rozgrywa 3 gry na jednym torze i 3 gry na drugim torze, przy tym samym podajniku kul (bez cross line).
Rozgrzewka: 3 ramki na każdym torze.

Do finałów awansuje w każdej grupie (B1, B2, B3) z podziałem na kobiety i mężczyzn 50% plus jeden (np. jeżeli w eliminacjach kategorii B3 kobiet zagra 9 pań, do finałów awansuje 5 zawodniczek).

Minimalna ilość awansujących w każdej z kategorii to 3 osoby.

Mistrzem (Mistrzynią) Polski zostanie osoba, która uzyska najwyższą sumę z 12 gier (6 gier eliminacje + 6 gier finały). 
W przypadku remisu po 12 grach o uzyskanym miejscu decydować będzie, wyższa suma z 6 gier w finałach, następnie wyższa ostatnia gra w finałach, następnie przedostatnia, itd.

Do rankingu PZK  zaliczane będą osobno gry eliminacyjne (6) i finałowe (6 gier).

Smarowanie:

Jedno z 4 niżej podanych smarowań medium zostanie wylosowane w trakcie odprawy technicznej: 1.Atlanta 38,  2.Seoul 39,  3.Montreal 41,  4.Tokyo 42.

 

Opłaty:
Opłaty CROSS - 75 zł.  należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: Santander Bank Polska S.A.
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Opłata startowa PZK - 50 zł płatne gotówką u koordynatora

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adresy; monika.grzyb@poczta.onet.pl adhibner@interia.pl

do dnia 18.06.2022 r.  

W zgłoszeniu proszę o podanie; dnia i godziny przyjazdu, daty urodzenia, kategorię zawodnika, dane asystentów kat.B1 oraz dane Kapitana drużyny z nr. telefonu.

Odprawa techniczna zaplanowana jest w dniu 30.06.2022 r. o godz. 20:00.

Lista startowa zostanie umieszczona na stronie internetowej Sekcji Niepełnosprawnych PZK – www.niepelnosprawni.pzkregl.pl 

Zawodnicy grający w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem u Sędziego Głównego.

Zawodnicy/zawodniczki występują w strojach klubowych/bowlingowych.

Wszelkie protesty przyjmowane będą WYŁĄCZNIE na piśmie, najpóźniej do 30 min od wystąpienia zdarzenia. Zgłaszający protest wnosi wadium w wysokości 150 zł. Protest rozstrzyga komisja w składzie – Sędzia Główny, Koordynator, Kapitan Sportowy (w zastępstwie członek Zarządu Sekcji znajdujący się na kręgielni)

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Komunikatu oraz  harmonogramu zawodów.

Koordynator – Monika Grzybczyńska tel. 537 408 053