Obóz Sportowy w zakresie żeglarstwa SIEMIANY, 13-25.07.2022 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Obóz Sportowy w zakresie żeglarstwa SIEMIANY, 13-25.07.2022

Ostatnia modyfikacja: 11 maja 2022
obozy

Komunikat Organizacyjny

Obozu Sportowego w zakresie żeglarstwa

SIEMIANY, 13-25.07.2022

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula RODO
Oświadczenie o stanie zdrowia

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator  obozu : Klaudia Żelazowska , e-mail: kmzelazowska@gmail.com , nr Tel.: 602 67 56 54

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Cel:

Wyszkolenie wykwalifikowanego członka załogi jachtu żaglowego, popularyzacja żeglarstwa jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabo widzących, zapewnienie godziwego wypoczynku i rywalizacji sportowej.

Termin i miejsce:

Od  13-25.07.2022 r.  Pensjonat  „U Dzidka” Siemiany nr 61

Obóz rozpoczyna się w dniu 13 lipca kolacją a kończy się śniadaniem w dniu 25 lipca 2022 r.

Uczestnictwo:

W obozie mogą brać udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia „CROSS”.  Warunkiem uczestnictwa w obozie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie żeglarskim .W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego uczestnik jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia o stanie zdrowia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30.05.2022 r. na adres email : kmzelazowska@gmail.com  dołączając skan formularza zgłoszeniowego ,orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestnika ,oświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenie RODO (oryginał formularzy i ksero orzeczenia uczestnik zobowiązany jest dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia obozu).

Obóz ma charakter sportowy w związku z tym każdy uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą obuwie sportowe i strój sportowy, strój kąpielowy, nakrycie głowy, okulary ochronne przed słońcem i ubiór na różne warunki pogodowe.

Odpłatność:

Osoby zakwalifikowane i wpisane na listę uczestników obozu do 2.06.2022 r. otrzymają potwierdzenie udziału wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie należy uiścić opłatę w wysokości 720 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” Warszawa  nr konta:73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska SA. do 15.06.2022 r.

                               

Ze sportowym  pozdrowieniem

Koordynator Klaudia Żelazowska