Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących Sielpia, 03-11.06.2022 r - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących Sielpia, 03-11.06.2022 r

Ostatnia modyfikacja: 29 kwietnia 2022
zawody

Komunikat organizacyjny

Ogólnopolskiego Turnieju w Warcabach Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących

Sielpia, 03-11.06.2022 r

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator – Władysław Hudziec

Email: skskielce@op.pl   tel 609 523 560

Sędzia  główny  Jan Chrząszcz

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Wspólny start 2022”.


Termin i miejsce:

03-11.06.2022  Sielpia Wielka  „Ośrodek Wypoczynkowy KUŹNICA” ul. Spacerowa 1

 
Cele turnieju:

Wyłonienie najlepszych zawodników 

Rozwój kultury fizycznej wśród osób niewidomych i słabowidzących.

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

Propagowanie warcabów  jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących.


Uczestnictwo:

W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Cross – posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z  tytułu dysfunkcji narządu wzroku.

Koszt  udziału  zawodnika  i przewodnika  wynosi 280  zł  od osoby.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr konta; 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników  należy przedstawić na odprawie technicznej. Przewodnik  przysługuje  osobie   całkowicie  niewidomej


System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta za 1 ruch na zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy  powinni  posiadać warcaby i zegar elektroniczny.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej .


Nagrody:

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc  otrzymają puchary .


Zgłoszenia

Do dnia 20.05.2022 r na  adres Email : skskielce@op.pl

Prosimy o podanie w zgłoszeniu   imienia , nazwisko   Pesel    stopień niepełnosprawności i kategorię zawodnika oraz dane przewodnika. Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności. Zgłoszenia  tylko za pośrednictwem  Klubów  zrzeszonych   w  Stowarzyszeniu CROSS


Pozostałe zagadnienia:

Przyjazd zawodników w godzinach popołudniowych 03.06.2022 r

Wyżywienie od kolacji w dniu 03.06.2022. godz. 18.00.do obiadu w dniu 11.06.2022 Odprawa techniczna.  03.06.2022godzinie 20.00.


Informacje dotyczące dojazdu

Sielpia Wielka Ośrodek KUZNICA  Spacerowa 1

Dojazd  busem    z Dworca  Autobusowego   w Kielcach stanowisko  5  kierunek  na Końskie

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,

Władysław Hudziec