Baner

Mistrzostwa Polski w biegu na 15 km, Strzelce Opolski w dn. 18-12-2021

Ostatnia modyfikacja: 25 listopada 2021
zawody
Komunikat Organizacyjny
Nazwa imprezy sportowej     MP w biegu na 15 km
Termin imprezy sportowej Strzelce Opolski   w dn. 18-12-2021
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator zawodów: , Miech Wiesław mail. aleksandra1950@wp.pl Tel 502375444
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,
 
Termin i miejsce: zawodów
Strzelce Opolskie  w dn. 17-12-2021 przyjazd wyjazd 19-12-2021Zakwaterowanie
Stary Młyn
Mickiewicza 17, 47-100 Strzelce Opolskie, Polska
 
Zgłoszenia do udziału w zawodach
przyjmowane są elektronicznie – poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na www.maratonypolskie.pl lub poprzez link na stronie www.strzelceopolskie.pl do dnia 12.12.2021r. oraz dokonania wpłaty w wysokości 30 zł przy zgłoszeniu do zawodów do dnia 12.12.2021r.
 
Po zgłoszeniu zawodnik zgłasza zapis na bieg
do koordynatora biegu  Miech Wiesław e-mail aleksandra1950@wp.pl, Tel 502 375 444 lub telefonicznie do Aleksandry Karaś 509 992 386
Powyższe podyktowane jest z obostrzeniami z COVID-19 i zagwarantowaniem wyżywienia i noclegów
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Zapisy ruszą 1 grudnia 2021
 
Udział własny zawodnika
w wysokości 20 zł za osobo/dzień  płatny przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
 
Odprawa techniczna: w dn. 10-12-2021 roku  po kolacji o godz 19:00
Koordynator Miech Wiesław   Tel 502375444