Baner

PUCHAR POLSKI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU 5 – 8 SIERPIEŃ 2021 r., OPOLE

Ostatnia modyfikacja: 23 czerwca 2021
zawody
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
PUCHAR POLSKI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU
5 – 8 SIERPIEŃ 2021 r., OPOLE
 
Organizator:
Organizatorem Pucharu Polski jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2021”.
 
Koordynator:
Joanna Staliś, askastalis@interia.pl, tel. 600 523 621
 
Sędzia główny zawodów:
Hibner Adrian
 
Termin i miejsce:
Termin : 5 – 8.08.2021 r., OPOLE
Miejsce zawodów: Kręgielnia FitLife ul. Oleska 11 -Opole
Zakwaterowanie: Szara Villa, ul. Oleska 11,  45-054 Opole.
Wyżywienie: Studencki Bufet-Stołówka REFLEKS (Wyższa Szkoła Medyczna) Opole, Katowicka
 
Cele:
Wyłonienie zwycięzców w Pucharze Polski 2021
Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B1,B2,B3 wśród mężczyzn i kobiet do rankingu PZK
Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B1,B2,B3 wśród mężczyzn i kobiet do rankingu CROSS
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa
Propagowanie bowlingu sportowego, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
 
Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą startować zawodnicy:
  • posiadający ważne licencje PZK na sezon 2021 typu B,
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczące dysfunkcji wzroku),
  • aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową (aktualne w dniu zgłoszenia, nie tracące
ważności w trakcie zawodów),
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia (wzór w załączniku).
Zawodników obowiązuje sportowy strój klubowy (koszulka z logo klubu, długie spodnie materiałowe).
Asystentów dla zawodników B-1 zapewnia własny klub.
Zawodnicy kategorii B1 startują w swoich goglach, opatrunkach medycznych (opatrunki zabezpiecza organizator) oraz przy barierkach (zabezpiecza macierzysty klub).
UWAGA. W wyniku zmian regulaminowych od 2021 roku dopuszczalny jest start zawodników kategorii B1 w samych goglach. Gogle te muszą spełniać międzynarodowe standardy gogli używanych do gier zespołowych przez osoby niewidome (goolball, showdown)
 
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW.
 
W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 rozgrywki będą się odbywały bez udziału publiczności i według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 
System rozgrywek:
Turniej przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów
w bowlingu sportowym zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross” oraz Regulaminem SN NiS PZK.
System gry - eliminacje, a potem czwórka najlepsza w kategorii B1, B2, B3 grane będą pojedynki w systemie pucharowym. W pojedynku dwie gry grają:
1 runda półfinał 1 z 4 i 2 z 3
2 runda finały - zwycięzcy półfinałów o miejsca 1,2 oraz przegrani półfinałów o miejsca 3,4.
Turniej rozgrywany będzie na 12 torach. Na torach 11-12 startować będą zawodnicy kategorii B1, natomiast na torach 1-10 rywalizować będą zawodnicy B2 i B3 po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami). Na 15 min przed startem odbędzie się losowanie torów. Planowany jeden blok startowy w czwartek po południu.
Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem u Sędziego Głównego.
 
Odpłatność:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł (CROSS) oraz 50 zł (PZK). Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora. Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).
Opłaty PZK dokonać należy u koordynatora.
 
Nagrody:
Zwycięzcy Pucharu Polski otrzymają puchar, natomiast miejsca 1-3 medale.
 
Termin zgłaszania zawodników:
Termin zgłoszeń mija ostatecznie do 19 lipca 2021 r.
W zgłoszeniu proszę o podanie: pesel, dnia i godziny przyjazdu oraz wyjazdu zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.
 
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 5.08.2021 r. o godz.19:30 (hol przed wejściem na kręgielnię, jeden przedstawiciel klubu).
Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 1.08.2021 r.
 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.
 
Zapraszam do udziału w zawodach koordynator- Joanna Staliś