Baner

Ogólnopolski Obóz sportowy DŹWIRZYNO, 31.08.-14.09.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2021
obozy

 

Komunikat organizacyjny

Ogólnopolskiego Obozu sportowego

DŹWIRZYNO, 31.08.-14.09.2021 r.

 

Druki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na obóz

Klauzula RODO

Oświadczenie o stanie zdrowia

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących  „Cross”.

Koordynator: Józefa Juźko, kontakt: e-mail: zb.juzko@wp.pl,

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Termin i miejsce:

31.08 - 14.09.2021 DŹWIRZYNO

Ośrodek GEO-SEA – CENTRUM SPORTU I REKREACJI, 78-131 Dźwirzyno, ul. Piastowska 6a

Obóz rozpoczyna się w dniu 31.08.2021  r. – kolacją a kończy się śniadaniem w dniu 14.09.2021 r.

 

Cele obozu:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród uczestników obozu sportowego

Popularyzacja gry w warcaby i  nordic walking.

 

Uczestnictwo:

W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 600 zł. Odpłatność za przewodnika wynosi 600 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Santander Bank Polska S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 .

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz oryginały dokumentów należy dostarczyć  na rozpoczęciu obozu.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia (tylko na załączonym formularzu - do pobrania ze strony „Cross”) potwierdzone przez klub wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia  i kopią orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku należy przesłać do dnia 15.08.2021 r. na adres  e-mail   zb.juzko@wp.pl 

Uczestnik obozu winien posiadać warcaby oraz kije do nordic walking.

Ilość miejsc na obozie sportowym jest  ograniczona, decyduje  kolejność zgłoszeń wyłącznie
w wersji elektronicznej.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS

 Ze sportowym pozdrowieniem

Józefa Juźko, tel, 668 181 922