Baner

Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych Osób Niewidomych i Słabowidzących Giżycko 11-18.07.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 11 maja 2021
zawody
Komunikat Organizacyjny
Ogólnopolskiego Turnieju w Warcabach Stupolowych
Osób Niewidomych i Słabowidzących
Giżycko 11-18.07.2021 r.
 
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Koordynator zawodów: Andrzej Gasiul.
E-mail: gksn.kormoran@gmail.com, telefon: 692 421 598
Sędzia główny zawodów: Leon Miklosik
 
Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.
 
Termin i miejsce:
11-18.07.2021 r. Hotel Europa, Al. Wojska Polskiego 37 11-500 Giżycko.
 
Uczestnictwo:
W turnieju mogą wziąć udział Członkowie Stowarzyszenia „Cross” – Osoby niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.
Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubu należy przesłać do dnia 01.07.2021 r. na adres: E-mail: gksn.kormoran@gmail.com
W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numer PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.
 
Wpisowe:
Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 210 zł.
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”
nr konta; 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników należy przedstawić na odprawie
technicznej.
- 20 zł. przeznaczone na nagrody płatne gotówką u koordynatora.
 
System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Czas rozgrywania partii po 90 minut na partię dla każdego zawodnika.
Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.
Zawodnicy powinny posiadać warcaby i zegar.
Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt.
Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej .
 
Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się 11.07.2021 r. o godz. 19:30.
Proszę o przyjazd zawodników 11.07.2021 r. w godzinach popołudniowych.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.
 
Koordynator:
Andrzej Gasiul