Baner

Lista osób zakwalifikowanych na Ogólnopolski obóz sportowy Ustronie Morskie, 27.06.-11.07.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2020
obozy
Lista osób zakwalifikowanych na Ogólnopolski obóz sportowy
Ustronie Morskie, 27.06.-11.07.2020 r.
 
 1. Andrzej Babiarz
 2. Lesław Domin
 3. Renata Domin
 4. Maria Kochanowicz-Fonrobert
 5. Jerzy Fonrobert
 6. Monika Grzybczyńska
 7. Halina Kurek
 8. Józef Kocoń
 9. Anna Kurzyńska
 10. Sławomir Kurzyński
 11. Paweł Lonc
 12. Anna Ligman
 13. Natalia Matuszek
 14. Zbigniew Matuszek
 15. Grażyna Mądro
 16. Dariusz Mądro
 17. Mariola Nowak
 18. Grzegorz Nowak
 19. Jan Ochałek
 20. Urszula Różak
 21. Tadeusz Rozmus
 22. Zbigniew Raczek
 23. Zofia Rękawek
 24. Szymon Rękawek
 25. Małgorzata Strelczuk
 26. Ireneusz Stankiewicz
 27. Romualda Skiba
 28. Włodzimierz Szwedzik
 29. Ewelina Śmigecka
 30. Grażyna Świąder
 31. Stanisław Świąder
 32. Artur Woszuk
 33. Zdzisław Wójcik
 34. Tadeusz Zgorzałek
 35. Henryk Zapaśnik
 36. Helena Dreger-Załomska
 37. Jerzy Załomski
 
Odpłatność za udział w obozie wynosi 600 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Santander Bank Polska S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 .
Termin wpłaty upływa 10 czerwca 2020 .
UWAGA! Osoby, które nie dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie, zostaną usunięte z listy uczestników, a w ich miejsce zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Beata Chraścina