Baner

Ogólnopolski turniej w warcabach - Wilkasy, 19-26.05.2019

Ostatnia modyfikacja: 10 kwietnia 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolskiego Turnieju Niewidomych i Słabowidzących w warcabach stupolowych

Wilkasy, 19-26.05.2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Andrzej Gasiul, E-mail: gksn.kormoran@gmail.com, telefon: 692421598

Sędzia główny zawodów: Leon Miklosik

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin i miejsce:

19-26.05.2019 r. Hotel Tajty, ul. Przemysłowa 17, 11-500 Wilkasy k. Giżycka

Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubu należy przesłać do dnia 01.05.2019 r.:

Na adres: email: gksn.kormoran@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy o podanie: imiona, nazwiska i numery PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu,

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

Wpisowe:

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 140 zł.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

- 20 zł przeznaczone na nagrody dla najlepszych zawodników płatne gotówką u koordynatora

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany  Systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund

po 90 minut na partię dla każdego zawodnika.

Zawodnicy grający białymi zapewniają całość sprzętu do gry.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej

 

Odprawa techniczna:

W dniu 19.05.2019 r.                                           

 

Przyjazd zawodników 19.05.2019 r. w godzinach popołudniowych.

 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

 

Koordynator

Andrzej Gasiul