Baner

Mistrzostwa Polski w biegu na 5 km - Łapy, 26-28.04.2019

Ostatnia modyfikacja: 2 kwietnia 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostw Polski w biegu na 5 km

Łapy, 26-28 kwietnia 2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Miech Wiesław mail. aleksandra1950@wp.pl Tel 502375444

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin i miejsce:

27 kwietnia 2019. Łapy, przyjazd w dn. 26-04-2019 roku

do Sfera. Restauracja. Wądołowski Franciszek. Noclegi, UL. MOSTOWA 13 A w Łapy

 

Uczestnictwo:

W XIX Uliczny Bieg im. Waldemara Kikolskiego, który odbędzie się 27 kwietnia w Łapach

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

Wpisowe:

Udział własny zawodnika w wysokości 20 zł za osobo/dzień płatny przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

Wpisowe za udział  w biegu na 5 km  opłata startowa 30 zł.

 

System rozgrywek:

Bieg na 5 km w kategorii MP Niewidomych i Słabowidzących

 

Odprawa techniczna:

W dn. 26-04-2019 roku  po obiadokolacji o godz 19:00

                                                               

Koordynator Miech Wiesław

 

jest zgłoszenie elektroniczne na www.elektronicznezapisy.pl