Baner

Projekt „Wspólny start 2021”

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w okresie od 1 marca 2021 do 31 grudnia 2021 r. realizuje projekt „Wspólny start 2021”

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

 

Celem realizacji zadania „Wspólny start 2021” jest wspieranie aktywności osób niewidomych i słabowidzących poprzez umożliwienie grupie 800 osób niepełnosprawnych wzrokowo uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w trakcie ogólnopolskich zawodów sportowych, w tym imprez rangi MP oraz promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu „Wspólny start 2021” Stowarzyszenie "Cross" planuje zorganizować 40 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących w 10 najpopularniejszych i najbardziej rozwiniętych dyscyplinach sportu dostępnych dla inwalidów wzroku: szachach, warcabach, showdown, brydżu sportowym, tenisie stołowym, biegach długodystansowych, kręglach, bowlingu, kajakarstwie oraz nordic walking.

Wśród tych imprez znajdą się imprezy rangi MP (20 imprez), DMP (6 imprez), PP (6 imprez) jak również turniejów ogólnopolskich, w tym eliminacji do MP (8 imprez).

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Wspólny start 2021” skierowane będą bezpośrednio do grupy 800 beneficjentów - osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku (750 osób dorosłych i 50 dzieci i młodzieży). Beneficjentami zadania będą osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw. Rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach, a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

 

W efekcie realizacji projektu każdy z uczestników weźmie udział w imprezie sportowej, w trakcie której będzie miał możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych rozgrywkach sportowych i sprawdzenia swoich umiejętności na tle osób z tą samą niepełnosprawnością. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku, umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu sportu oraz realizacja idei zwiększania dostępności sportu i kultury fizycznej dla nowej grupy osób, realnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych wraz ze szczegółową informacją i zasadach udziału będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej Stowarzyszenia „Cross” www.cross.org.pl w działach: „Kalendarz imprez” i „Aktualności”.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!