KOMUNIKAT SZKOLENIA ‘KROK NAPRZÓD 2023” Z ZAKRESU KRĘGLI PUCK, 27.08-10.09.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

KOMUNIKAT SZKOLENIA ‘KROK NAPRZÓD 2023” Z ZAKRESU KRĘGLI PUCK, 27.08-10.09.2023

Ostatnia modyfikacja: 5 czerwca 2023
szkolenia

KOMUNIKAT SZKOLENIA ‘KROK NAPRZÓD 2023”
Z ZAKRESU KRĘGLI

PUCK, 27.08-10.09.2023

Do pobrania

formularz zgłoszeniowy na szkolenie
klauzula RODO szkolenie Krok naprzód
oświadczenie o innych projektach PFRON
oświadczenie o stanie zdrowia szkolenie Krok naprzód

 

Organizator:

Stowarzyszenie „Cross”

Koordynator: Joanna Staliś, telefon: 600 523 621,
adres e-mail: askastalis@interia.pl

Termin i miejsce imprezy:

Szkolenie odbędzie się w dniach 27.08 – 10.09.2023 r.

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK Adres: 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1

 

Przyjazd uczestników 27.08.2023 r. w godzinach popołudniowych. Wyżywienie od kolacji 27.08.2023 r. do śniadania 10.09.2023 r.

Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie orzeczenia
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia  imienne uczestników dokonują kluby zrzeszone
w Stowarzyszeniu CROSS  do dnia 20.06.2023 r. 
na adres: askastalis@interia.pl  dołączając scan formularza zgłoszeniowego.

(oryginał formularza oraz ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Formularze są dostępne na stronie Stowarzyszenia CROSS

Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu od uczestnika i przewodnika wynosi 750 zł, (liczba przewodników ograniczona) Przewodnicy przysługują osobom całkowicie niewidomym, w pozostałych przypadkach
po uzgodnieniu z koordynatorem..

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” w Santander Bank Polska S.A.

numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 po uzyskaniu potwierdzeniu udziału od koordynatora.

Pozostałe informacje:

Uczestnicy na czas trwania szkolenia będą ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW. 

Informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenie z zakresu kręgli w ramach Projektu "Krok naprzód 2023"

 Koordynator

Joanna Staliś