Drużynowe Mistrzostwa Polski w Showdown 2024 Sękocin Stary koło Warszawy, 18-22.04.2024 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Showdown 2024 Sękocin Stary koło Warszawy, 18-22.04.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2024
schowdown

Komunikat organizacyjny

Drużynowych Mistrzostw Polski w Showdown 2024

Sękocin Stary koło Warszawy, 18-22.04.2024 r.

 

Do pobrania - Regulamin DMP 2024

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” w Warszawie. Współorganizator Integracyjny Klub Sportowy „ZRYW” w Słupsku.

Cel:
Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski na rok 2024, podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja showdown w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.

Termin i miejsce:      
DMP w showdown 18-22.04.2024 r.
05-090 Sękocin Stary, Aleja Krakowska 76, Hotel GROMAN

Uczestnictwo: Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS", posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej.

System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie zgodnie z wytycznymi IBSA,

Drużyny mogą się składać z trzech do sześciu osób (drużyna musi być mieszana – szczegóły w załączonym regulaminie)

Nagrody:
Najlepsze drużyny otrzymają puchary i medale.

Zgłoszenia:
Skład
drużyny należy przesyłać na adres email: klub-zryw@wp.pl, lub pod nr kom. 882-178-953, do dnia 05.04.2024  r.
Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, nr pesel,datę urodzenia oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawodnika.

Udpłatność:
udział w turnieju wynosi 160 zł za osobę dorosłą, a 80 zł za ucznia. Przewodnik osoby całkowicie niewidomej – 160 zł. Osoba towarzyszące lub poza limitem miejsc 880 zł.

Dodatkowych informacji udziela Mirosław Mirynowski nr tel. 606-271-016

Koordynator

Mirosław Mirynowski