Deblowe Mistrzostwa Polski w showdown 11 – 15 maja 2023r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Deblowe Mistrzostwa Polski w showdown 11 – 15 maja 2023r.

Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2023
schowdown

Komunikat Organizacyjny

Deblowych Mistrzostw Polski w showdown

11 – 15 maja 2023r.

 

Do pobrania

Formularz_zgłoszeniowy_Deblowe MP_Boguszów - Gorce

Regulamin_Deblowych_Mistrzostw_Polski_w_Showdown -2023

Regulamin rozgrywania turniejów deblowych wersja 2023

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2023”

Koordynator zawodów: Michał Madaliński  mail: dosan.walbrzych@gmail.com, telefon: 608 101 752

Sędzia główny zawodów: Aneta Parobczak

Cel:
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce: 11 - 15 maja 2023r, Hotel Piotr, ul. T. Kościuszki 4, Boguszów Gorce,

Uczestnictwo: Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia Cross i legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry: (rakieta, rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” posiadających aktywną sekcję showdown.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia
21 kwietnia 2023 r godz. 15.00.  wysyłając na adres e mail: dosan.walbrzych@gmail.com.

Wpisowe:
Opłata startowa wynosi 120 zł dla zawodników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;

Uczniowie do 18 roku życia zwolnieni są z opłaty startowej, dla młodzieży uczącej się do
25 roku życia opłata startowa wynosi 60 zł;
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:
W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry w showdown opracowane przez IBSA, Regulamin rozgrywek deblowych w showdown, oraz Regulamin Deblowych Mistrzostw Polski w showdown.

Odprawa techniczna: Odprawa techniczna odbędzie się 12 maja (piątek) po śniadaniu

Koordynator
Michał Madaliński
adres e-mail: dosan.walbrzych@gmail.com
tel: 608 – 101 – 752

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Michał Madaliński