Drużynowe Mistrzostwa Polski w Showdown 2023 Sękocin Stary koło Warszawy, 13-17.04.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Showdown 2023 Sękocin Stary koło Warszawy, 13-17.04.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2023
schowdown

Komunikat organizacyjny

Drużynowych Mistrzostw Polski w Showdown 2023

Sękocin Stary koło Warszawy, 13-17.04.2023 r.

 

Do pobrania - regulamin

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” w Warszawie. Współorganizator Integracyjny Klub Sportowy „ZRYW” w Słupsku.

Cel: Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski na rok 2023, podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja showdown w środowisku osób niewidomych
i słabowidzących.

 Termin i miejsce:       DMP w showdown 13-17.04.2023 r.
05-090 Sękocin Stary, Aleja Krakowska 76, Hotel GROMAN

Uczestnictwo: Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS", posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku
w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia
o niepełnosprawności na odprawie technicznej.

System rozgrywek: Turniej rozegrany zostanie zgodnie z wytycznymi IBSA,

Drużyny mogą się składać z trzech do sześciu osób (drużyna musi być mieszana – szczegóły w załączonym regulaminie)

Nagrody: Najlepsze drużyny otrzymają puchary i medale.

Zgłoszenia: Skład drużyny należy przesyłać na adres email: klub-zryw@wp.pl, lub pod nr kom. 882-178-953, do dnia 31.03.2023  r.
Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, nr pesel,datę urodzenia
oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawodnika.

Odpłatność: udział w turnieju wynosi 120 zł za osobę dorosłą, a 60 zł
za ucznia. Przewodnik osoby całkowicie niewidomej – 120 zł. Osoba towarzyszące lub poza limitem miejsc 720 zł.

Dodatkowych informacji udziela Mirosław Mirynowski nr tel. 606-271-016

Koordynator
Mirosław Mirynowski