OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W KREGLACH KLASYCZNYCH OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIĄDZCYCH BRZESKO 21 -25.08.2024 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W KREGLACH KLASYCZNYCH OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIĄDZCYCH BRZESKO 21 -25.08.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 8 lipca 2024
kregle

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W KREGLACH KLASYCZNYCH
OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIĄDZCYCH
BRZESKO 21 -25.08.2024 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów:

Kazimierz Curyło , tel.  608 205 033,  tarnowpogorze1@wp.pl

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręgli klasycznych, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Termin i miejsce:
21 -25.08.2024 r. Brzesko

Miejsce zawodów:

KRĘGIELNIA BOSIR  Browarna 13A 32-800 Brzesko https://sportbrzeski.pl/kregielnia/

Miejsce zakwaterowania:

HOTEL AUGUST ul. Mickiewicza 66 32-800 Brzesko https://hotelaugust.pl/

HOTEL PLANETA  Pomianowska 2B 32-800 Brzesko http://hotel.planetabrzesko.com.pl/

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniemo stopniu niepełnosprawności).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2024 r.

na adres tarnowpogorze1@wp.pl  w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.  

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW.

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200,00 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie Regulaminem IMP w Keglach Klasycznych zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS. Eliminacje 120 rzutów + Finał 120 rzutów

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach.

Zawodnicy winni posiadać

Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem
Aktualne badania lekarskie,
Gogle
Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 21.08.2024 r.  godz. 21:00 w hotelu AUGUST

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.

 

Koordynator

Kazimierz Curyło