PUCHAR POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING - II ETAP BEŁCHATÓW 23-26.08.2024 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

PUCHAR POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING - II ETAP BEŁCHATÓW 23-26.08.2024

Ostatnia modyfikacja: 2 lipca 2024
nordic_walking

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
PUCHARU POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
W NORDIC WALKING - II ETAP
BEŁCHATÓW 23-26.08.2024

Cele zawodów:

 1. Wyłonienie zwycięzców II etapu Pucharu Polski w nordic walking.
 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych wzrokowo.
 3. Popularyzacja nordic walking wśród niewidomych i słabowidzących.
 4. Pogłębianie i rozwijanie szeroko rozumianego procesu rehabilitacji i integracji społecznej.
 5. Podnoszenie kwalifikacji sportowych zawodników.

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS ul Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.

Koordynator:

Józef Plichta tel: 721 019 087, e-mail:jozefplichta1958@gmail.com

Termin i miejsce zawodów:

23-26.08.2024 r.   Bełchatów

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w Hotelu SPORT  ul.1 Maja 63, 97-400 Bełchatów

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawodników dokonują kluby na adres: jozefplichta1958@gmail.com  do 30.07.2024 r. podając: imię i nazwisko , datę urodzenia, PESEL, adres e-mail , nr telefonu i rozmiar koszulki.

Uczestnicy:

 1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Cross.
 2. Zawody zostaną przeprowadzone  w kategorii B1 i B2 kobiet i mężczyzn.
 3. Zawodnicy w kategorii B1 startują z przewodnikiem, pozostali zawodnicy mogą startować z przewodnikiem , po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem (ilość przewodników ograniczona).
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą dostarczyć koordynatorowi na odprawie technicznej kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 5. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy .

Zasady przeprowadzania zawodów:

 1. Puchar Polski zostanie przeprowadzony na dystansie 5 km.
 2. Najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani medalami.

Zasady finansowania

Koszt udziału w zawodach - 120 zł zarówno od  zawodnika jak i od przewodnika Wpłaty należy dokonać do 05.08.2024r. na rachunek bankowy Stowarzyszenia CROSS
Numer konta bankowego Santander Bank Polska S.A  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Postanowienia końcowe:

W sportowych sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów, w sprawach organizacyjnych - organizator.

Koordynator

Józef Plichta