Ogólnopolski Turniej w Bowlingu TARNÓW 18 – 21.07.2024 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu TARNÓW 18 – 21.07.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2024
bowling

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu

TARNÓW 18 – 21.07.2024 r.

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2024” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Koordynator zawodów:

Kazimierz Curyło , tel. 608 205 033, tarnowpogorze1@wp.pl

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,

Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie bowlingu, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Termin i miejsce:

18 – 21.07.2024 r. Tarnów

Miejsce zawodów:

KWAZAR BOWLING CLUB

Al. Tarnowskich 69 33-100 Tarnów     http://www.kwazarbowling.pl/

Miejsce zakwaterowania:

HOTEL TARNOVIA ul. Kościuszki 10 33-100 Tarnów

 http://www.hotel.tarnovia.pl/

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniemo  stopniu niepełnosprawności).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2024 r.

na adres tarnowpogorze1@wp.pl w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 150,00 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.l ub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie Regulaminem IMP w Bowlingu zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach przy barierkach – barierki zapewnia organizator.

Zawodnicy winni posiadać:

Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem

Aktualne badania lekarskie,

Gogle

Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 18.07.2024 r. godz. 21:00 w hotelu TARNOVIA

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.

Koordynator

Kazimierz Curyło