Ogólnopolski Obóz Sportowy dla dorosłych 50 plus w dniach 19 do 31 sierpnia 2024r Łężyce. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy dla dorosłych 50 plus w dniach 19 do 31 sierpnia 2024r Łężyce.

Ostatnia modyfikacja: 29 maja 2024
obozy

 Komunikat Ogólnopolskiego Obozu Sportowego dla Dorosłych 50 plus   

w dniach 19 do 31 sierpnia 2024r Łężyce.    

 

Do pobrania - karta zgłoszeniowa

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” organizuje w  dniach 19 do 31 sierpnia 2024 r. obóz Sportowy dla Dorosłych 50 plus z bazą w miejscowości Łężyce w Ośrodku wypoczynkowym „U Anny”.

Adres Ośrodka: Łężyce 72; 57-340 Duszniki Zdrój

Obóz jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

Koordynatorem Obozu jest Antoni Szczuciński z Bielska-Białej.   

W programie Obozu przewidziane są zajęcia sportowe w nordic walking oraz dla poprawy kondycji wędrówki szlakami górskimi. 

Uczestnicy zobowiązani są do aktywnego  udziału w programie. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę sprawność fizyczna i ogólny stan zdrowia  kandydatów. 

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby chętnych, będzie uruchomiona lista rezerwowa.   

Uczestnikami obozu mogą być osoby z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym które ukończyły 50 lat i  należą do jednego z Klubów Stowarzyszenia „Cross”, wraz z niezbędnymi przewodnikami.  

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonych  drukach formularza obozu sportowego,  wypełnionych, podpisanych i potwierdzonych przez Klub i lekarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2024 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoby zakwalifikowane i wpisane na listę uczestników obozu  do 19 lipca otrzymają potwierdzenie udziału, drogą mailową lub telefonicznie.       

Koszt udziału w obozie wynosi 840 złotych od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto  wskazane przez koordynatora po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie. 

Zgłoszenie oznacza: przysłanie w terminie  podbitego i podpisanego  przez  lekarza i Klub formularza w wersji papierowej, wyłącznie na adres koordynatora:

43-300 Bielsko-Biała ul. Osadnicza 6/2. Formularze przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.    

Uwaga! Osoby z dysfunkcją wzroku do zgłoszenia dołączają ksero aktualnego orzeczenia o  stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku.

 

Organizator zapewnia w czasie trwania obozu:

- wyżywienie: trzy posiłki dziennie  

- zakwaterowanie w pokojach  2 i 3 osobowych  z węzłem sanitarnym

- transport w czasie trwania obozu. Dojazd i powrót z obozu na koszt uczestników.

- fachową obsługę instruktorską w czasie zajęć sportowych i wędrówek górskich

- opiekę medyczną – pielęgniarka

Obóz zaczyna się w dniu 19 sierpnia (poniedziałek) kolacją i kończy 31 sierpnia (sobota) śniadaniem  i prowiantem na drogę.

Uczestnicy winni mieć: strój sportowy i turystyczny.  

Dodatkowe informacje na temat obozu można uzyskać pod numerem tel. 33-814-52-77, komórka – 605-263-844 lub pisząc na adres email sadko44@wp.pl  

   

Koordynator
Antoni Szczuciński