Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym dla Osób Niewidomych i Słabowidzących WŁOCŁAWEK 04-07.07.2024r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym dla Osób Niewidomych i Słabowidzących WŁOCŁAWEK 04-07.07.2024r.

Ostatnia modyfikacja: 27 maja 2024
bowling

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

WŁOCŁAWEK 04-07.07.2024r.

 

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów:

Grażyna Woźniak, e-mail: wkspionek@o2.pl , telefon: 504 809 511

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2024” oraz przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki.

 1. Cel:

Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie bowlingu jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 1. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się we Włocławku w dniach: 04-07.07.2024r.

Miejsce zawodów: Kręgielnia PIWNICA; 87-800 Włocławek, ul. Wysoka 12
Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel Aleksander 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 23.

 1. Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

Na odprawie technicznej  odbędzie się losowanie torów. Zawodnicy B2 i B3 będą rywalizować po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami). Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem u Sędziego Głównego.

 1. Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.

Preferowane jest dokonanie opłaty przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

bank Santander 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać przez kluby stowarzyszenia do dnia 12.06.2024 na adres mailowy koordynatora: wkspionek@o2.pl

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC MOGĄ BYĆ WPROWADZONE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ BOWLINGOWĄ.

 1. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 04.07.2024 o godz. 20.00

 1. Warunki gry:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w bowlingu niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach.

Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

 1. Nagrody:

Zwycięzcy pierwszych 3 miejsc w każdej z kategorii otrzymają puchary i upominki

 1. Dojazd:

Dojazd na kręgielnię z dworca PKP/PKS: przejściem podziemnym przejść do końca tunelu w kierunku Centrum Handlowego. Wejść schodami po lewej stronie (jest też winda) i iść do przodu ok. 20 m na przystanek Centrum Przesiadkowe Dworzec PKP 02. Wsiąść do autobusu nr 4, 8 lub 19 jadącego w kierunku Promienna i wysiąść na drugim przystanku  KESEM 02. Cofnąć się ok. 30 m do Międzyosiedlowego  Basenu Miejskiego, w którym  znajduje się Kręgielnia „Piwnica”.

Dojazd do hotelu z dworca PKP/PKS: komunikacją miejską jak wyżej. Hotel Aleksander znajduje się w odległości  niespełna 10 min na prawo od kręgielni idąc ulicą Szpitalną. Można też dojść z dworca pieszo ok 1,7 km  ul. Okrzei prosto do ul. Szpitalnej (po lewej).

 1. Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

 

Koordynator: Grażyna Woźniak