Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych Osób Niewidomych i Słabowidzących Giżycko 18-26.08.2024 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych Osób Niewidomych i Słabowidzących Giżycko 18-26.08.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024
warcaby

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych Osób Niewidomych i Słabowidzących

Giżycko 18-26.08.2024 r.

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2024” oraz przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki

Koordynator zawodów: Andrzej Gasiul, E-mail: gksn.kormoran@gmail.com, telefon: 692421598

Sędzia główny zawodów: Leszek Łysakowski

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:

18-26.08.2024 r. hotel „Europa” Al. Wojska Polskiego 37 11-500 Giżycko

Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział Członkowie Stowarzyszenia „Cross” – Osoby niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”. należy przesłać do dnia 05.08.2024 r. na adres: E-mail: gksn.kormoran@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numer PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wpisowe:

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 400 zł.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników należy przedstawić na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Czas rozgrywania partii po 90 minut na partię dla zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy powinny posiadać warcaby i zegar.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt do gry.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej .

Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się 18.08.2024 r. o godz. 19:30.

Proszę o przyjazd zawodników 18.08.2024 r. w godzinach popołudniowych.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

                      

Zapraszam do udziału                                         

Koordynator

Andrzej Gasiul