Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Biegach Górskich 02-05.08.2024 Szklarska Poręba - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Biegach Górskich 02-05.08.2024 Szklarska Poręba

Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2024
biegi

KOMUNIKAT

Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Biegach Górskich

02-05.08.2024 Szklarska Poręba

 

Formularz zgłoszeniowy  - pobierz

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS

Zgłoszenia:

Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach powinni się zgłosić w terminie do 10.07 2024 r. do koordynatora Krzysztof Badowski tel. 694 437 113 e-mail kbadowski@poczta.onet.eu oraz Tomasz Chmurzyński 695025039 oraz wypełnić kartę zgłoszeniową.

Liczba miejsc noclegowych dla grupy jest ograniczona.

Zgłoszenie po 10-07-2024 będzie skutkowało tym, że zawodnik nie będzie miał noclegu, finansowanego przez Stowarzyszenie CROSS.

Wpisowe w wysokości 40,00 za każdy dzień przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy, płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów lub przelewem na konto Stowarzyszenia Cross r 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A

Zakwaterowanie :

Hotel Milutka Szklarska Poręba ul. Odrodzenia 35

Impreza dofinansowana przez PFRON

Regulamin Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Biegach Górskich

 1. Cel imprezy:

1 Wyłonienie Mistrzów Polski Niewidomych i Słabowidzących w Biegach Górskich w kategoriach :

T-11 i T12 Kobiet

T-11 i T-12 Mężczyzn

Kategoria U-23 ( pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby zawodników i zawodniczek)

 1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych .
 3. Promocja zdrowego stylu życia.

Organizator :

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie 

Termin i miejsce i warunki uczestnictwa :

02-05.08.2024 r., Szklarska Poręba trasa biegu typowo górska ,bardzo dużo podbiegów i zbiegów, selektywna i wymagająca na dystansie 5 km

start : Szklarska Poręba- Huta kierunek biegu Cicha Równia

Odprawa techniczna 02.08.2024 godz.20:00

W zawodach mogą wziąć udział:

 1. Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie klubów zrzeszonych SKFSTNS „CROSS"  w Warszawie posiadający orzeczenie o niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku .
 2. Kobiety , Mężczyźni, kategoria T11– osoby 100% niewidome z przewodnikiem .

Uwaga: Zawodnicy którzy posiadają szczątek wzroku i chcą być klasyfikowani
w kategorii T11 niewidomych muszą posiadać aktualną klasyfikację sportową międzynarodową wydaną przez lekarza okulistę

 1. Kobiety , Mężczyźni , kategoria T12 – startujące samodzielnie.

 Osoby te mogą korzystać z pomocy  drugiej osoby  przewodnika lub wolontariusza na koszt własny.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej – aktualne orzeczenie potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku.

Badania lekarskie:

Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

Nagrody:

Puchary i medale oraz nagrody rzeczowe w ramach możliwości współorganizatora.

 1. Postanowienia końcowe:
 2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 3. Pisemne protesty przyjmuje przedstawiciel CROSS w dniu odbywania się zawodów.
 4. Sędzia główny zawodów będzie czuwał nad prawidłowym przebiegu zawodów

4.Prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia będzie podstawa do umieszczenia na liście startowej

Koordynator zadania
Krzysztof Badowski